Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾


MUDDESSİR SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu'seru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, sonunda
kâle dedi
in eğer, olsa
hâzâ bu
illâ sadece, ancak
sihrun bir büyü
yu'seru aktarılan, nakledilen

Sonunda: “Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür.” dedi.

MUDDESSİR SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(23-24) Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir.”

Diyanet İşleri

Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.

Adem Uğur

Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!"

Ahmed Hulusi

'Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.' dedi.

Ahmet Tekin

'Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir' dedi.

Ahmet Varol

Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.

Ali Bulaç

Şöyle dedi: “- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir.

Ali Fikri Yavuz

(24-25) «Bu sadece ogretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnizca bir insan sozudur» dedi.

Bekir Sadak

Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.

Celal Yıldırım

(24-25) 'Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

(21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»

Diyanet Vakfi

'Bu,' dedi, 'etkileyici bir büyüden başka bir şey değil.'

Edip Yüksel

Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.

Seyyid Kutub

Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.

Gültekin Onan

«Bu, dedi, (sihirbazlardan öğrenilib) rivayet edilen bir sihirden başkası değil».

Hasan Basri Çantay

Nihâyet dedi ki: 'Bu (Kur’ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!'

Hayrat Neşriyat

Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.

İbni Kesir

ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!

Muhammed Esed

(24-25) Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, ancak insan lâkırdısıdır.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. "

Ömer Öngüt

Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.

Şaban Piriş

"Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.

Suat Yıldırım

"Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."

Süleyman Ateş

Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.

Tefhim-ul Kuran

Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.

Ümit Şimşek

Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."

Yaşar Nuri Öztürk

Ve dedi: Bu Muhammed'in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarılagelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir.

Abdullah Parlıyan

(21-25) Sonra baktı. Sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi: “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.”

Bayraktar Bayraklı

(24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.

Cemal Külünkoğlu

Böylece, “Bu, yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür” dedi.

Kadri Çelik

Ve, “Bu,” dedi, “olsa olsa, eski zamanlardan beri büyücülerin nakledegeldiği çok etkili bir büyü olabilir.

Ali Ünal

Böylece: “Bu, nakledilegelen bir sihirden başka değil.” dedi.

Harun Yıldırım

Nihayet şöyle dedi: "Bu sadece geçmişten miras kalan bir büyüdür,

Mustafa İslamoğlu

Dedi ki: “Bu (başkasından) nakledilen bir sihirdir.

Sadık Türkmen

Sonra “Bu söyledikleri ona öğretilmiş bir sihir. ”

İlyas Yorulmaz

Sonunda: “Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür.” dedi.

İmam İskender Ali Mihr