Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾


MUDDESSİR SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

aleyhâ tis'ate aşara
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
aleyhâ onun üzerinde vardır
tis'ate aşara on dokuz (19)

Onun üzerinde 19 vardır.

MUDDESSİR SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır.

Diyanet İşleri

On dokuz memûru vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

Adem Uğur

Onun üzerinde on dokuz vardır!

Ahmed Hulusi

Başında on dokuz melek vardır.

Ahmet Tekin

Onun üzerinde on dokuz (bekçi) vardır.

Ahmet Varol

Onun üzerinde ondokuz vardır.

Ali Bulaç

Üzerinde ondokuz melek var.

Ali Fikri Yavuz

Orada ondokuz bekci vardir.

Bekir Sadak

Üzerinde 19 (bekçi) vardır.

Celal Yıldırım

Orada ondokuz bekçi vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

Diyanet Vakfi

Üzerinde ondokuz vardır.

Edip Yüksel

Üzerinde on dokuz

Elmalılı Hamdi Yazır

Üzerinde ondokuz (bekçi melek) vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Üzerinde ondokuz (melek) vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

On dokuz tane görevlisi vardır.

Seyyid Kutub

Onun üzerinde ondokuz vardır.

Gültekin Onan

Üzerinde on dokuz (melek) vardır.

Hasan Basri Çantay

Üzerinde on dokuz (Cehennem bekçisi) vardır!

Hayrat Neşriyat

Onun üzerinde ondokuz vardır.

İbni Kesir

Onun üzerinde ondokuz (güç) vardır.

Muhammed Esed

Onun üzerinde ondokuz (bekçi) vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

Ömer Öngüt

Üzerinde on dokuz (melek) vardır.

Şaban Piriş

Üzerinde on dokuz görevli vardır.

Suat Yıldırım

Üzerinde ondokuz (muhafız) vardır.

Süleyman Ateş

Onun üzerinde ondokuz vardır.

Tefhim-ul Kuran

Üzerinde on dokuz vardır.

Ümit Şimşek

Üzerinde ondokuz vardır onun.

Yaşar Nuri Öztürk

O cehennem üzerinde ondokuz adet, gurup veya sınıf görevli melek vardır.

Abdullah Parlıyan

(26-30) İşte ben onu Sekar'a sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır.[693]

Bayraktar Bayraklı

Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır.

Cemal Külünkoğlu

Onun üzerinde on dokuz (melek) vardır.

Kadri Çelik

Başında ondokuz (görevli) vardır.

Ali Ünal

Üzerinde ondokuz vardır.

Harun Yıldırım

onun üzerinde on dokuz (melek/e) vardır.

Mustafa İslamoğlu

Onun üzerinde ondokuz vardır.

Sadık Türkmen

O sakar üzerinde on dokuz (görevli) vardır.

İlyas Yorulmaz

Onun üzerinde 19 vardır.

İmam İskender Ali Mihr