Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾


MUDDESSİR SURESİ 39. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

illâ ashâbe el yemîni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
illâ hariç
ashâbe sahibi, halkı
el yemîni yemin

Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.

MUDDESSİR SURESİ 39. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.

Diyanet İşleri

Ancak sağ taraf ehli başka.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak sağdakiler başka.

Adem Uğur

Ashab-ı Yemîn hariç!

Ahmed Hulusi

Ancak sağduyulu hareket ederek, Allah’ın kitabına iman edip hayata geçirenler, hayırlı sonuca kavuşanlar keyiflidir.

Ahmet Tekin

Ancak sağ ashabı hariç.

Ahmet Varol

Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

Ali Bulaç

Ancak sağcılar (kitabları sağ ellerine verilenler),

Ali Fikri Yavuz

(39-42) Ancak, defteri sagdan verilenler boyle degildir; onlar cennettedirler. Suclulara: «Sizi bu yakici atese surukleyen nedir?» diye sorarlar.

Bekir Sadak

Ancak sağ taraftakiler (amel defterleri sağdan verilenler) böyle değildir.

Celal Yıldırım

(39-42) Ancak, defteri sağdan verilenler böyle değildir; onlar cennettedirler. Suçlulara: 'Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir?' diye sorarlar.

Diyanet İşleri (eski)

Ancak sağdakiler başka.

Diyanet Vakfi

Ancak sağ tarafta olanlar hariç;

Edip Yüksel

Ancak ashab-ı yemîn

Elmalılı Hamdi Yazır

ancak sağın adamları,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç.

Seyyid Kutub

Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

Gültekin Onan

Ancak sağcılar böyle değil.

Hasan Basri Çantay

Ancak Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) müstesnâ.

Hayrat Neşriyat

Ancak sağcılar müstesna.

İbni Kesir

yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar hariç;

Muhammed Esed

(39-40) Ashâb-ı Yemîn ise müstesna. Onlar cennetlerdedirler, soruşurlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir.

Ömer Öngüt

Sadece sağ yandakiler

Şaban Piriş

(38-39) Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esîri olacaktır.

Suat Yıldırım

Yalnız sağın adamları (Kitapları sağdan verilenler) hariç.

Süleyman Ateş

Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

Tefhim-ul Kuran

Ancak defteri sağdan verilenler başkadır.

Ümit Şimşek

Uğur ve bereket yârânı müstesna.

Yaşar Nuri Öztürk

Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir.

Abdullah Parlıyan

(39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?”

Bayraktar Bayraklı

Yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar (amel defteri sağ tarafından verilenler) hariç.

Cemal Külünkoğlu

Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç.

Kadri Çelik

Ancak, (amel defterlerini sağ yanından alacak olan) ashabı yemîn (yümün ve bereket ehli) müstesna.

Ali Ünal

Ancak sağ ehli hariç.

Harun Yıldırım

ancak iyiler müstesna.

Mustafa İslamoğlu

(dünyada) dürüst ve erdemli kalmayı başarabilenler hariç!

Sadık Türkmen

Ancak! Yaptıklarından dolayı mutlu olanlar.

İlyas Yorulmaz

Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.

İmam İskender Ali Mihr