Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾


MUDDESSİR SURESİ 52. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel yurîdu kullu imriin min-hum en yu'tâ suhufen muneşşeraten
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır
yurîdu ister
kullu hepsi
imriin adam, erkek (insan)
min-hum onlardan (onların)
en yu'tâ gelmesi
suhufen sahifeler
muneşşeraten neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış

Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.

MUDDESSİR SURESİ 52. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

Diyanet İşleri

Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

Adem Uğur

Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!

Ahmed Hulusi

Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.

Ahmet Tekin

Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

Ahmet Varol

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Ali Bulaç

Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).

Ali Fikri Yavuz

Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.

Bekir Sadak

Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.

Celal Yıldırım

Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

Diyanet İşleri (eski)

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

Diyanet Vakfi

Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

Edip Yüksel

Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

Seyyid Kutub

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Gültekin Onan

Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.

Hasan Basri Çantay

Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.

Hayrat Neşriyat

Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

İbni Kesir

Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!

Muhammed Esed

(50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.

Ömer Öngüt

Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.

Şaban Piriş

Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!

Suat Yıldırım

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.

Süleyman Ateş

Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Tefhim-ul Kuran

İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.

Ümit Şimşek

İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

Yaşar Nuri Öztürk

Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.

Abdullah Parlıyan

(49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

Bayraktar Bayraklı

Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Kadri Çelik

Bir de onlardan her biri istiyor ki, kendisine (Kur’ân’ın benzeri) hususî ve sayfa sayfa dizilmiş bir kitap verilsin.

Ali Ünal

O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.

Harun Yıldırım

Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

Mustafa İslamoğlu

Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.

Sadık Türkmen

Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).

İlyas Yorulmaz

Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.

İmam İskender Ali Mihr