Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır.


تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾


MULK SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tebârake ellezî bi yedi-hi el mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tebârake mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
ellezî o ki, o
bi yedi-hi onun elinde, kudretinde
el mulku mülk, idare
ve huve ve o
alâ kulli şey'in herşeye
kadîrun kaadir, gücü yeten

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.

MULK SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri

Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Adem Uğur

Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.

Ahmed Hulusi

Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.

Ahmet Tekin

Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.

Ahmet Varol

Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç

Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.

Ali Fikri Yavuz

Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.

Bekir Sadak

Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.

Celal Yıldırım

Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Diyanet Vakfi

Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.

Edip Yüksel

Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Seyyid Kutub

Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Gültekin Onan

(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hasan Basri Çantay

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Hayrat Neşriyat

Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.

İbni Kesir

Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.

Muhammed Esed

Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Ömer Öngüt

Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Şaban Piriş

Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

Suat Yıldırım

Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.

Süleyman Ateş

En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.

Tefhim-ul Kuran

Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Ümit Şimşek

Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Mutlak hükümranlık sahibi olan Allah yüceler yücesidir ve O'nun herşeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan

Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun gücü her şeye yeter.[661]

Bayraktar Bayraklı

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Cemal Külünkoğlu

Bütün mülk (mutlak egemenlik) elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.

Kadri Çelik

Ne yücedir ve ne büyük hayır ve bereketler kaynağıdır O Zât ki, mutlak mülk ve hakimiyet O’nun elindedir ve O, her şeye hakkıyla güç yetirendir.

Ali Ünal

Bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir! Şüphesiz O her şeye kadirdir.

Harun Yıldırım

Mutlak hükümranlık kudret elinde bulunan (Allah) ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır; ve O her şeye kadirdir.

Mustafa İslamoğlu

Mutlak iktidar (Kainatın imparatorluğu), kendi elinde (kudretinde) bulunan ne yücedir! O, herşeye kadirdir/gücü yetendir.

Sadık Türkmen

Mülkün tamamı elinde olan Allah, yüceler yücesidir. O her şeye gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.

İmam İskender Ali Mihr