Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır.


وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾


MULK SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad kezzebe ellezîne min kabli-him fe keyfe kâne nekîri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun
kezzebe yalanladı
ellezîne onlar, ... olanlar
min kabli-him onlardan öncekiler
fe o zaman, artık, böylece
keyfe nasıl
kâne oldu, ... idi
nekîri azabım

Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?

MULK SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!?

Diyanet İşleri

Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı, derken nasıl da gelip çattı azâbım.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

Adem Uğur

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu!

Ahmed Hulusi

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanlamışlardı. Yalanlamalarına, beni tanımamalarına karşı onları gözden çıkarmam, onlara gazabım nasıl oldu gördünüz.

Ahmet Tekin

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat benim inkârım nasıl oldu?

Ahmet Varol

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkar (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm), doğrusu onlardan (senin kavminden) evvelkiler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. (Bunun için sen üzülme). Fakat beni inkâr etmeleri nasıl oldu, (azabımı bir gerçek olarak bulmadılar mı)!...

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, bunlardan oncekiler de yalanlamislardi. Beni inkar etmek nasilmis?

Bekir Sadak

And olsun ki, onlardan öncekiler de (hakkı) yalanlamışlardı. Beni tanımamak nasılmış (bir görün) ?

Celal Yıldırım

And olsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

Diyanet Vakfi

Onlardan öncekiler de inkar etmişti. Beni tanımamak da nasıl mış?

Edip Yüksel

Filhakika onlardan evvelkiler de tekzib ettiler, fakat nasıl oldu inkârım

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar, ama nasıl oldu inkarım?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkâr nasıl oldu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

And olsun ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı, ancak benim intikamım nasıl olmuştu?

Seyyid Kutub

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat benim inkarım nasılmış?

Gültekin Onan

Andolsun ki onlardan evvelkiler de tekzîb etmiş (ler) di. (Bak) benim inkârım (da) nice oldu !

Hasan Basri Çantay

And olsun ki, onlardan (o müşriklerden) öncekiler de yalanlamıştı; fakat benim (de o inkâr edenleri) inkârım, (onlara olan azâbım) nasıl oldu (gördüler)!

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış?

İbni Kesir

Doğrusu, daha önce yaşamış olanlar(ın birçoğu) da (Benim uyarılarımı) yalanlamıştı ve Benim (onları) yok sayıp dışlamam ne korkunçtu!

Muhammed Esed

Muhakkak ki, onlardan evvelkiler tekzîp etmişlerdi. Artık nasıl oldu inkârım?

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim intikamım nasıl oldu?

Ömer Öngüt

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış?

Şaban Piriş

Onlardan öncekiler de (dini, peygamberleri) yalan saydılar. Ama Ben’im red ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş, anladılar!

Suat Yıldırım

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim (onların yaptıklarını) inkârım nasıl oldu?

Süleyman Ateş

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?

Tefhim-ul Kuran

Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Nasıl oluyormuş Benim inkârım?

Ümit Şimşek

Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!

Yaşar Nuri Öztürk

Daha öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı, fakat benim onlardan intikamım ne dehşetli olmuştu yani beni inkâr nasılmış gördüler.

Abdullah Parlıyan

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Bak ki, benim cezalandırmam nasıl olmuştur?

Bayraktar Bayraklı

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin (ve hakka inadına direnmenin) sonucu nasılmış (gördüler)!

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış, ha?

Kadri Çelik

Şurası bir gerçek ki, onlardan önce gelip geçen (ve hepsi helâk edilmiş olan) topluluklar da (kendilerine gönderilen Mesajımız’ı ve onu getiren rasûllerimizi) yalanlamışlardı. Ama, onların inkârlarına mukabelem nasıl oldu (gör)!

Ali Ünal

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim azabım nasıl olmuştu?

Harun Yıldırım

Doğrusu, onlardan önce de yalanlayanlar olmuştu; ama uyarılarımı reddetmek nasılmış, gördüler.

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat Beni inkâr etmek nasılmış?

Sadık Türkmen

Onlardan öncekilerde yalanlamıştı. Sonra inkâr edenler nasıl olmuş? İyice bakın.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?

İmam İskender Ali Mihr