56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir.


هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾


MU'MİN SURESİ 13. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

huve ellezî yurî-kum âyâti-hi ve yunezzilu lekum min es semâi rızkan ve mâ yetezekkeru illâ men yunîbu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
huve o
ellezî ki o
yurî-kum size gösteriyor
âyâti-hi onun âyetleri, âyetleri
ve yunezzilu ve indirir
lekum sizin için
min es semâi semadan, gökten
rızkan rızık
ve mâ yetezekkeru ve tezekkür etmez
illâ ancak, ...'den başka
men kimse, kişi
yunîbu yönelir, münib olur

O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah’a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).

MU'MİN SURESİ 13. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O’na yönelen, düşünüp ibret alır.

Diyanet İşleri

Öyle bir mâbuttur ki delillerini göstermededir size ve rızıklandırmak için gökten yağmur yağdırmadadır size ve ona dönen kişiden başkası ibret ve öğüt almaz bundan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Adem Uğur

"HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor ve semâdan (bilincinize) sizin için bir rızık (hakikatine dair ilim) indiriyor. . . (Bunun ne demek olduğunu hakikatine) yönelenden başkası hatırlayıp üzerinde derin düşünemez!

Ahmed Hulusi

O, size kudretinin, büyüklüğünün ve birliğinin delillerini gösterendir. Sizin için gökten rızık indirendir. Yalnızca Allah’a yönelip, gönülden bağlı olanlar düşünüp ibret alıyor.

Ahmet Tekin

O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Allah'a) yönelenden başkası öğüt almaz.

Ahmet Varol

O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Ali Bulaç

O’dur ki, size (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor, sizin için gökten bir rızık (sebebi olan yağmur) indiriyor. Fakat ancak küfürden dönen (Allah’ın alâmetlerinden ibret alır ve gerçeği) anlar.

Ali Fikri Yavuz

Size mucizelerini gosteren, size gokten rizik indiren O'dur. Allah'a yonelenden baskasi ibret almaz.

Bekir Sadak

O Allah ki, size açık belgelerini, mu'cize ve delillerini gösterir; üzerinize gökten rızık indirirdi. Ancak O'na yönelip gönül verenler öğüt ve ibret alırlar.

Celal Yıldırım

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Diyanet İşleri (eski)

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Diyanet Vakfi

O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.

Edip Yüksel

Odur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için Semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat, ancak gönül veren anlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Seyyid Kutub

O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor; içten (Tanrı'ya) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Gültekin Onan

Ki O, âyetlerini size göstermekde, sizin için gökden rızık indirmekde olandır. (Şirkden tevbe ile îmâna) dönecek kimseden başkası (âyâtı Hakdan) ibret almaz.

Hasan Basri Çantay

O (Allah), size delillerini gösteren ve gökten size bir rızık indirendir. Fakat (O’na)yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Hayrat Neşriyat

Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. O'na yönelenden başkası ibret almaz.

İbni Kesir

Size (her türlü) işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama Allah'a yönelmiş olanlardan başkası (bundan) bir ders çıkarmaz.

Muhammed Esed

O, o (Hâlık-ı Azîm)dir ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızk indiriyor. (Bu âyetleri Hakk'a) Rücu edenlerden başkası anıp düşünemez.

Ömer Nasuhi Bilmen

O Allah ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. Fakat O'na yönelmiş olanlardan başkası ibret almaz.

Ömer Öngüt

Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O’dur. Ama hakka yönelenden başkası düşünmez.

Şaban Piriş

Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O’dur. Fakat ancak gönülden Allah’a dönen kimse düşünüp ibret alır.

Suat Yıldırım

O'dur ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, (rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava veriyor). Ancak (O'na) yönelen öğüt alır.

Süleyman Ateş

O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelip dönenden başkası öğüt alıp düşünmez.

Tefhim-ul Kuran

O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve gökten sizin için rızık indirir. Fakat Ona yönelenlerden başkası böyle şeylerden ibret almaz.

Ümit Şimşek

O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızık indiriyor. O'na yönelenden başkası öğüt alamaz.

Yaşar Nuri Öztürk

O Allah ki, size apaçık alametlerini ve delillerini gösteriyor ve size gökten rızıklar indiriyor. Ama ancak O'na yönelip gönül verenlerden başkası, bundan bir ders çıkarmaz.

Abdullah Parlıyan

Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O'dur. Ancak O'na yönelenler öğüt alır.

Bayraktar Bayraklı

O (Allah), (varlığına ve büyüklüğüne delalet eden) âyetlerini size gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Bunlardan) ancak O'na yönelen düşünüp ibret alır.

Cemal Külünkoğlu

O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelenden başkası hatırlayıp kendine gelemez.

Kadri Çelik

O ki, size (dış dünyada, bizzat kendi içinizde, eşya ve hadiselerde) âyetlerini (delil ve işaretlerini) göstermekte ve gökten sizin için rızık indirmektedir. Bütün bunlar üzerinde ancak Allah’a yönelecek temiz bir gönüle sahip olanlar düşünür ve onlardan ders alır.

Ali Ünal

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Harun Yıldırım

O'dur size (varlık) delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren: Yönünü O'na çevirenlerden başkası bundan ders almaz.

Mustafa İslamoğlu

O, size ayetlerini gösteriyor, gökyüzünden sizin için bir rızık (yağmur) indiriyor. Oysa, O’na yönelen kimseden başkası düşünmüyor!

Sadık Türkmen

O Allah, size pek çok işaretler (ayetler) gösteren ve gökten sizin için rızık indirendir. Bunları ancak, samimi olarak Allah'a yönelen düşünebilir.

İlyas Yorulmaz

O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah’a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).

İmam İskender Ali Mihr

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. O'na dönen kimseden başkası bundan ibret almaz.

Abdullah Aydın

Size âyetlerini gösteren O'dur. Gökten size rızık indirir. Fakat O'na yönelenden başkası anlamaz.

Ahmet Davudoğlu

Allah o zattır ki, size (bir olduğuna dair) âyetlerini gösteriyor ve size gökten rızık (sebebi olan yağmuru) indiriyor. Ancak (şirkten vazgeçip tevbe ile) O'na yönelen kimse öğüt alır.

Ali Arslan

Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Arif Pamuk

O Allahû Tealâ'dır ki, size (vahdaniyetine delalet eder) âyetlerini gösterir ve sizin için semadan rızk indirir. (yağmur ve sâire gibi geçiminize medâr olacak sebepleri ihsân buyurur). Fakat (bu âyetleri), ancak (ma'siyetten tâate) rücu edenler düşünür (ibret alır).

Ayntabî Mehmet Efendi

Size âyet ve delillerini gösteren, gökten sizin için bir rızık indiren O'dur. Fakat O'na yönelenlerden başka bunu idrak eden yok.

Bahaeddin Sağlam

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Diyanet Vakfı (1993)

O (Allah), size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) indirendir. (Allah'a) yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Hasan Tahsin Feyizli

Size mucizelerini gösteren size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O’dur. Yönelen kimseden başkası da hatırlayamaz.”

Hüseyin Kaleli

O Allah'ki varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine dair size deliller gösterir ve gökten size bir rızık indirir. Fakat Hakka yönelmiş olanlardan başkası bundan ibret almaz.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Bir Heyet

Size âyetlerini gösteren ve sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. (Bunlardan) Ancak Allah’a yönelenler ibret alır.

Nedim Yılmaz

Size âyetlerini gösteren, gökten size rızık indiren O (Allah’tır). Ancak O’na dönen, O’na sığınanlar ibret alırlar, hatırlarlar.

Ömer Rıza Doğrul

Âyetlerini size gösteren ve gökten sizin için rızık indiren O'dur. Bu âyetlerden, Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.

Talat Koçyiğit

O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bununla ancak itaata yönelen ibret alır. .

Ziya Kazıcı, Necip Taylan