56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir.


تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾


MU'MİN SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tenzîlu el kitâbi min allâhi el azîzi el alîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tenzîlu el kitâbi kitabın indirilmesi
min allâhi Allah'tan
el azîzi azîz, yüce, üstün ve güçlü
el alîmi en iyi bilen

Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm olan (en iyi bilen) Allah’tandır (Allah tarafındandır).

MU'MİN SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-3) Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır.

Diyanet İşleri

Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

Adem Uğur

O BİLGİ'nin (Hakikat ve Sünnetullah hakkında) tenzîli (tafsile indirme), Aziyz ve Aliym olan Allâh'tandır!

Ahmed Hulusi

Bu mükemmel, kutsal kitap Kur’ân, kudretli ve hükümrân olan, her şeyi bilen Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.

Ahmet Tekin

Kitab'ın indirilişi güçlü ve alim olan Allah tarafındandır.

Ahmet Varol

Bu Kitabın indirilmesi, Aziz, Alim olan Allah'tandır;

Ali Bulaç

Bu Kitab’ın indirilişi azîz, alîm olan Allah’dandır;

Ali Fikri Yavuz

Kitap'in indirilmesi, guclu ve bilgin olan Allah katindandir.

Bekir Sadak

Kitab'ın indirilişi, çok güçlü çok üstün, her şeyi bilen Allah'tandır.

Celal Yıldırım

Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve bilgin olan Allah katındandır.

Diyanet İşleri (eski)

(2-3) Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır.

Diyanet Vakfi

Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Her Şeyi Bilen ALLAH katındandır.

Edip Yüksel

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, alîm

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu kitabın indirilişi, O çok güçlü, herşeyi bilen Allah'tandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve herşeyi bilen Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu kitabın indirilmesi, güçlü ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır.

Seyyid Kutub

Bu Kitabın indirilmesi, Aziz, Alim olan Tanrı'dandır

Gültekin Onan

(2-3) (Bu) kitabın indirilmesi; O mutlak gaalib, O (her şey'i) hakkıyle bilen, (mü'minlerin) günâhı (nı) yarlığayan, tevbesini kabul eden, (kâfirler ve muhaalifler için) azâbı çetin, (ariflere) fazl (-u kerem) saahibi olan Allahdandır. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. Dönüş ancak Onadır.

Hasan Basri Çantay

(2-3) (Bu) Kitâb’ın (Kur’ân’ın) indirilişi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm(hakkıyla bilen), günahı bağışlayan, tevbeyi kabûl eden, azâbı pek şiddetli ve çok lütuf sâhibi olan Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır.

Hayrat Neşriyat

Kitab'ın indirilişi; Aziz, Alim olan Allah'tandır.

İbni Kesir

Bu ilahi kelamın indirilişi, her şeyi bilen, Kudret Sahibi Allah'tandır,

Muhammed Esed

Kitabın indirilmesi, azîz, alîm olan Allah tarafındandır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kitab'ın indirilmesi Azîz ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır.

Ömer Öngüt

Kitabın indirilmesi güçlü ve alim Allah’tandır.

Şaban Piriş

(1-2) Hâ, Mîm. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah tarafındandır.

Suat Yıldırım

Bu Kitabın indirilişi, aziz (dâimâ gâlib) ve alim (herşeyi en iyi bilen) Allâh tarafındandır;

Süleyman Ateş

Bu Kitabın indirilmesi, Aziz, Alim olan Allah'tandır;

Tefhim-ul Kuran

Bu kitabın peyderpey indirilişi, kudreti herşeye üstün olan ve ilmi herşeyi kuşatan Allah tarafındandır.

Ümit Şimşek

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Alîm olan Allah'tandır.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü olan, herşeyi bilen Allah tarafındandır,

Abdullah Parlıyan

(2-3) Bu kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka tanrı yoktur, dönüş ancak O'nadır.[502]

Bayraktar Bayraklı

(1-3) Hâ Mîm. Bu Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır.

Cemal Külünkoğlu

Bu kitabın indirilmesi, güçlü, her şeyi en iyi bilen Allah'tandır.

Kadri Çelik

Bu, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Alîm (her şeyi hakkıyla bilen) Allah tarafından parça parça indirilmekte olan Kitap’tır.

Ali Ünal

Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

Harun Yıldırım

Bu ilahi kelamın indirilişi her işinde mükemmel olan, her şeyi bilen Allah katındandır.

Mustafa İslamoğlu

Kitabin indirilişi; güçlü, bilen, Allah’tandır.

Sadık Türkmen

Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

İlyas Yorulmaz

Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm olan (en iyi bilen) Allah’tandır (Allah tarafındandır).

İmam İskender Ali Mihr