56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir.


قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾


MU'MİN SURESİ 66. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kul innî nuhîtu en a'budu ellezîne ted'ûne min dûni allâhi lemmâ câeniye el beyyinâtu min rabbî ve umirtu en uslime li rabbi el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kul de, söyle
innî muhakkak ki ben
nuhîtu nehyedildim, men edildim
en a'budu kul olmak
ellezîne onlar
ted'ûne siz tapıyorsunuz
min dûni allâhi Allah'tan başka
lemmâ olduğu zaman, ... için
câeniye bana geldi
el beyyinâtu beyyineler, deliller
min rabbî benim Rabbimden
ve umirtu ve ben emrolundum
en uslime teslim olmak
li rabbi el âlemîne âlemlerin Rabbine

De ki: "Muhakkak ki ben sizin, Allah’tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim, bana Rabbimden beyyineler (deliller) geldiği için. Ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla (ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah’a teslim etmekle) emrolundum."

MU'MİN SURESİ 66. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”

Diyanet İşleri

De ki: Şüphe yok ki ben, Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmaktan menedildim, Rabbimden apaçık deliller gelince bana ve âlemlerin Rabbine teslîm olmam emredildi bana.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Adem Uğur

De ki: "Rabbimden bana deliller geldiğinde, Allâh dûnunda sizin yöneldiklerinize tapınmaktan yasaklandım ve Rabb-ül âlemîn'e teslim olmakla hükmolundum. "

Ahmed Hulusi

'Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden tapıp yalvardıklarınıza kulluk ve ibadet etmem bana yasaklandı. Bana âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne rıza göstermem, İslâm’ı yaşayan müslüman olmam emredildi.' de.

Ahmet Tekin

De ki: 'Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'

Ahmet Varol

De ki: "Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, seni putperest atalarının dinine çağıran o müşriklere) de ki: “- Bana Rabbimden açık deliller (ayetler) geldiği vakit, ben, o sizin Allah’dan başka taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak menedildim. Âlemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.”

Ali Fikri Yavuz

De ki: «Sizin, Allah'i birakip da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kilinmistir. Zira bana Rabbimden belgeler gelmistir. Ben, kendimi alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.»

Bekir Sadak

De ki: Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmaktan, bana Rabbımdan gelen açık belgelere göre kesinlikle men'edilmişimdir ve ben âlemlerin Rabbına teslimiyet göstermekle emrolundum.

Celal Yıldırım

De ki: 'Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi Alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.'

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Diyanet Vakfi

De ki, 'Bana açık deliller geldikten sonra, ALLAH'ın yanında yalvardıklarınıza tapmaktan menedildim ve evrenin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'

Edip Yüksel

De ki: bana rabbımdan beyyineler geldiği vakıt ben o sizin Allahdan başka yalvardıklarınıza ıbâdet etmekten kat'ıyyen nehyedildim de emrolundum ki müslim olayım o rabbül'âlemîne

Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Bana Rabbimden açık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men'edildim ve O alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

De ki: «Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed! De ki: «Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»

Seyyid Kutub

De ki: "Bana apaçık belgeler gelince, sizin Tanrı'dan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve alemlerin rabbine teslim olmam buyruldu."

Gültekin Onan

(Habîbim) de ki: Bana Rabbimden (aklî delilleri takviye eden o) apaçık (ilâhî) deliller gelince o sizin Allâhı bırakıb tapdıklarınıza kulluk etmekliğimden (te'kîden ve) kat'î olarak, men'edildim. Âlemlerin Rabbine teslîm olmaklığım emrini aldım».

Hasan Basri Çantay

De ki: 'Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’dan başka(kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslîm olmakla emrolundum.'

Hayrat Neşriyat

De ki: Rabbımdan bana apaçık deliller geldiği için sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmekten nehyolundum. Ve alemlerin Rabbına teslim olmakla emrolundum.

İbni Kesir

De ki: "Rabbimden bana hakikatin bütün kanıtları verildiği için, Allah'ı bırakıp da yalvardığınız varlıklar(dan hiç birine) kulluk yapamam; ben alemlerin Rabbine kendimi teslim etmekle emrolunmuşum".

Muhammed Esed

De ki: «Ben sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, o vakit ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve emrolundum ki, âlemlerin Rabbi için teslim olayım.»

Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, ben sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men olundum ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. "

Ömer Öngüt

De ki: -Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. Alemlerin Rabb’ine teslim olmakla emrolundum.

Şaban Piriş

De ki: Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah’tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Suat Yıldırım

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Süleyman Ateş

De ki: «Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.»

Tefhim-ul Kuran

De ki: Ben, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum. Çünkü bana apaçık deliller geldi ve Âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Ümit Şimşek

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."

Yaşar Nuri Öztürk

Ey Muhammed! de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem, bana yasaklanmıştır. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Abdullah Parlıyan

De ki: “Rabbimden bana açık deliller geldi. Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”

Bayraktar Bayraklı

De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”

Cemal Külünkoğlu

De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Kadri Çelik

De ki: “Allah’tan başka dua edip yalvardığınız her ne varsa, ben onlara ibadet etmekten men olundum. Bana Rabbimden (gerçeği bütünüyle ortaya koyan) apaçık deliller gelmiş bulunuyor ve, bütün varlığımla Âlemlerin Rabbi’ne teslim olmam emredildi bana.”

Ali Ünal

(Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Harun Yıldırım

De ki: "Elbet ben, hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri ulaşmışken, Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten nehyolundum; ve ben kendimi Alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum."

Mustafa İslamoğlu

De ki: “Şüphesiz ki; Allah’tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmek bana yasaklandı, Rabbimden bana apaçık ayetler gelince!.. Ve ben âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”

Sadık Türkmen

Deki “Rabbimden bana açıklayıcı ayetler geldikten sonra, Allah dan başka çağırdıklarınıza kulluk etmem kesinlikle bana yasaklandı ve alemlerin Rabbine teslim olmam bana emredildi. ”

İlyas Yorulmaz

De ki: "Muhakkak ki ben sizin, Allah’tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim, bana Rabbimden beyyineler (deliller) geldiği için. Ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla (ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah’a teslim etmekle) emrolundum."

İmam İskender Ali Mihr

Ey Muhammed! De ki: "Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana men edilmiştir. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller gelmiştir. Ben alemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.

Abdullah Aydın

De ki: "Bana Rabbimden açık açık deliller geldiği vakit, ben, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak men edildim ve alemlerin Rabbine teslim olmak emrini aldım".

Ahmet Davudoğlu

Bana Rabbimden apaçık âyetler gelince Alemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum.

Ali Arslan

Ey Rasulüm! De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi."

Arif Pamuk

De ki: "Ben (aklî delillerden mâada) Rabbim Celle Şânüh'ten bana âyetler ve mucizeler gelince; Allah Teala'yı bırakıp da sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmekten nehyolundum. Rabbil âlemin'e inkıyad etmeye emrolundum."

Ayntabî Mehmet Efendi

Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, Rabbül âlemin'e teslim olmakla emrolundum.

Bahaeddin Sağlam

Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Diyanet Vakfı (1993)

Rabbimden bana açık deliller geldi, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Hasan Tahsin Feyizli

Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi alemlerin Rabbine vermekle emrolundum.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allâh’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekliğimden ben kesinlikle men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum” de.

Hüseyin Kaleli

De ki: Ben, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men olundum. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve ben Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Bir Heyet

De ki: “Bana Rabbimden kesin deliller gelince ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim. Ve bana âlemlerin Rabbına teslim olmam emredildi.”

Nedim Yılmaz

De ki: “Sizin Allah'tan gayrı taptıklarınıza tapmaktan, bana Rabbim tarafından gelen apaçık âyetlerle men’olundum. Bütün âlemleri yaratan Allah'a inkıyatla (ihlas üzere ibadetle) emrolundum.

Ömer Rıza Doğrul

Rabbimden bana apaçık deliller gelince, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Talat Koçyiğit

Ben, bana Rabbimden apaçık deliller (Kur'an) geldiği vakit, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan