56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir.


ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾


MU'MİN SURESİ 73. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe kîle lehum eyne kuntum tuşrikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
kîle denir
lehum onlara
eyne nerede
şey(ler)
kuntum siz oldunuz
tuşrikûne siz şirk koşuyorsunuz

Sonra onlara: "Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede?" denir.

MU'MİN SURESİ 73. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(73-74) Sonra onlara, “Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?” denilir. Onlar da, “(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz, (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. İşte Allah, inkârcıları böyle saptırır.

Diyanet İşleri

Sonra da denecek ki nerede şirk koştuklarınız,

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra onlara: Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek.

Adem Uğur

Sonra onlara denildi ki: "Nerede şirk koştuğunuz şeyler. . . "

Ahmed Hulusi

Sonra onlara:
'İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koştuğunuz varlıklar nerede?' denilecek.

Ahmet Tekin

Sonra kendilerine denir ki: 'Ortak koştuklarınız nerede?

Ahmet Varol

Sonra onlara denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede?"

Ali Bulaç

Sonra onlara şöyle denilecek: “- Nerede ortak koşup tapındığınız,

Ali Fikri Yavuz

(73-74) Sonra onlara: «Allah'i birakip da kostugunuz ortaklar nerededir?» denir. «Bizden uzaklastilar; hayir; biz zaten onceleri hic bir seye kulluk etmiyorduk» derler. Iste Allah inkarcilari boyle saptirir.

Bekir Sadak

(73-74) Sonra da onlara : «Allah'ı bırakıp koştuğunuz ortaklar nerede ?» denilecek. «Onlar uzaklaşıp bizden kayboldular. Zaten biz daha öncede hiçbir şeye ibâdet etmiyorduk» derler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

Celal Yıldırım

(73-74) Sonra onlara: 'Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir?' denir. 'Bizden uzaklaştılar; hayır, biz zaten önceleri hiçbir şeye kulluk etmiyorduk' derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır.

Diyanet İşleri (eski)

(73-74) Sonra onlara: Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. Onlar da: Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk, diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

Diyanet Vakfi

Sonra onlara şöyle denir, 'Nerde ortak koştuklarınız,'

Edip Yüksel

Sonra denecek onlara: nerede o şirk koştuklarınız?

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra denilecek onlara: «Nerede o ortak koştuklarınız?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sonra da onlara: «Nerede o ortak koştuklarınız?» denilecek.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra onlara denilecektir: «Ortak koştuklarınız nerede?

Seyyid Kutub

Sonra onlara denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede?"

Gültekin Onan

(73-74) Sonra onlara «Allâhı bırakıb da (Ona) ortak tutageldiğiniz (putlar) nerede?» denilecek. Onlar da «Bizden uzaklaşıb gaaib oldular. Daha doğrusu biz bundan evvel zâten hiçbir şey'e tapmazdık» diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

Hasan Basri Çantay

(73-74) Sonra onlara: 'Allah’ı bırakıp da (O’na) ortak koşmakta olduğunuz şeyler nerede?' denilir. (Onlar da:) 'Bizden kayboldular; daha doğrusu (biz) daha önce hiçbir şeye yalvarır olmamışız!' derler. İşte Allah, kâfirleri (isyanlarındaki inadları üzerine) böyle saptırır.

Hayrat Neşriyat

Sonra onlara denilir ki: Nerede şirk koştuklarınız,

İbni Kesir

Sonra onlara sorulacak: "Şimdi neredeler sizin ilahlık yakıştırdığınız (güçler)?

Muhammed Esed

Sonra onlara denilecektir ki: «Nerede sizin o şerik koştuklarınız şeyler?»

Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra da onlara denilecektir ki: "Ortak koştuklarınız nerede?"

Ömer Öngüt

Sonra onlara denilecek ki: Ortak koştuklarınız nerede?

Şaban Piriş

(73-74) Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: "Allah’tan başka O’na şerik saydığınız putlar nerede?" Onlar: "Bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu, biz, taptıklarımızın bir hiç olduğunu, şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız, bir hiçten ibaretmiş."İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

Suat Yıldırım

Sonra onlara denilecektir: "Ortak koştuklarınız nerede?

Süleyman Ateş

Sonra onlara denilecek: «Sizin şirk koştuklarınız nerede?»

Tefhim-ul Kuran

Sonra da sorulur onlara: Nerede ortak koştuklarınız?

Ümit Şimşek

Sonra onlara şöyle denecek: "Ortak koştuklarınız nerede?"

Yaşar Nuri Öztürk

Sonra onlara denilecektir: “Ortak koştuklarınız nerede?

Abdullah Parlıyan

Sonra onlara şöyle denilecek: “Ortak koştuklarınız nerede?”

Bayraktar Bayraklı

(73-74) Sonra onlara: “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denecek. Onlar da: “Bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. Allah, inkârcıları işte böyle sapıklıkta bırakır.

Cemal Külünkoğlu

Sonra onlara, “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denilir.

Kadri Çelik

Bu arada sorulacaktır onlara: “Nerede (yardımlarını umarak) ilâh kabul edip, kendilerine ibadet ettikleriniz,

Ali Ünal

Sonra onlara: Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek.

Harun Yıldırım

Ve onlara sorulacak: "Hani, nerede ilahlık yakıştırdığınız varlıklar;

Mustafa İslamoğlu

Sonra onlara: “Ortak koşmuş olduklarınız nerede?” denilecek.

Sadık Türkmen

Sonra onlara “Allah'a ortak koştuklarınız nerede?

İlyas Yorulmaz

Sonra onlara: "Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede?" denir.

İmam İskender Ali Mihr