Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, “imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir.


عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

asâ allâhu en yec'ale beyne-kum ve beyne ellezîne âdeytum min-hum meveddeten ve allâhu kadîrun ve allâhu gafûrun rahîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
asâ allâhu umulur ki Allah
en yec'ale kılması, yapması
beyne-kum sizin aranızda
ve beyne ve arasında
ellezîne âdeytum sizin düşman olduğunuz kimseler
min-hum onlardan
meveddeten muhabbet, sevgi, dostluk
ve allâhu ve Allah
kadîrun kaadir, herşeye gücü yeten
ve allâhu ve Allah
gafûrun mağfiret eden
rahîmun rahîm olan, rahmet nuru gönderen Rahîm esması ile tecelli edendir

Allah’ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah; Kaadir’dir (herşeye gücü yetendir). Ve Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).

MUMTEHİNE SURESİ 7. Ayeti Ali Bulaç Meali

Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağı kılar. Allah, güç yetirendir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Ali Bulaç