Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾


MURSELÂT SURESİ 17. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe nutbiu-hum el âhırîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
nutbiu-hum onlara tâbî kılarız
el âhırîne diğerleri, arkadan gelenler

Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.

MURSELÂT SURESİ 17. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.

Diyanet İşleri

Sonra da son gelenleri tutar, katarız onlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.

Adem Uğur

Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).

Ahmed Hulusi

Sonra diğer nesilleri de onların peşine eklemedik mi?

Ahmet Tekin

Sonra geride kalanları da onların peşlerine takacağız.

Ahmet Varol

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

Ali Bulaç

Sonra (inkârcı Kureyş gibi) arkadan gelenleri, onlara ekliyeceğiz.

Ali Fikri Yavuz

(16-17) Oncekileri yok etmedik mi? Ardindan, sonrakileri de onlara katariz.

Bekir Sadak

Sonra arkalarından gelenleri onların peşine takıp katacağız.

Celal Yıldırım

(16-17) Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız.

Diyanet İşleri (eski)

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.

Diyanet Vakfi

Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?

Edip Yüksel

Sonra arkalarına takacağız geridekileri

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra arkalarına takacağız geridekileri!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sonra geridekileri de onlara katarız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonraki inkarcıları da katarız onlara.

Seyyid Kutub

Sonra, arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

Gültekin Onan

Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.

Hasan Basri Çantay

Sonra geridekileri onların peşine takarız.

Hayrat Neşriyat

Ardından sonrakileri de onların arkasına takacağız.

İbni Kesir

İşte sonrakileri de onlarla aynı yola sokacağız:

Muhammed Esed

(17-18) Sonra arkadakilerini onlara tâbi kılarız. İşte günahkârlara böyle yaparız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.

Ömer Öngüt

Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız.

Şaban Piriş

Sonra gidenleri de onların ardına takarız.

Suat Yıldırım

Sonra geridekileri de onların ardına takarız.

Süleyman Ateş

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

Tefhim-ul Kuran

Sonrakileri de peşlerine takarız.

Ümit Şimşek

Sonra, geriden gelenleri de onların peşlerine takarız.

Yaşar Nuri Öztürk

Sonra gelenleri de onların peşine katarız.

Abdullah Parlıyan

(16-17) Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.

Bayraktar Bayraklı

Sonra arkadan gelen (inkârcı)ları da (kötü niyetleri yüzünden) onların peşine takacağız.

Cemal Külünkoğlu

Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

Kadri Çelik

Onların arkasından gelip, aynı şekilde davrananları de elbette onların âkıbetine uğratırız.

Ali Ünal

Sonra geridekileri de onların ardına takarız.

Harun Yıldırım

Sonrakileri de onların peşine diziveririz:

Mustafa İslamoğlu

Sonra arkadan gelenleri de onların ardına takarız.

Sadık Türkmen

Sonra diğerlerini helak etmeye devam etmedik mi?

İlyas Yorulmaz

Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.

İmam İskender Ali Mihr