Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾


MURSELÂT SURESİ 26. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ahyâen ve emvâten
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ahyâen hayy olanlara, dirilere, canlılara
ve emvâten ve ölülere

Canlılara ve ölülere.

MURSELÂT SURESİ 26. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(25-26) Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?

Diyanet İşleri

Dirilere ve ölülere.

Abdulbaki Gölpınarlı

Dirilere ve ölülere.

Adem Uğur

Diriler ve ölüler için!

Ahmed Hulusi

Yerin üstünü yaşayanlara, altını ölülere toplanma mekânı yapmadık mı?

Ahmet Tekin

Diriler ve ölüler için.

Ahmet Varol

Dirilere ve ölülere.

Ali Bulaç

Hem dirilere, hem ölülere?

Ali Fikri Yavuz

(25-26) Biz yeryuzunu, dirilerin ve olulerin toplanti yeri yapmadik mi?

Bekir Sadak

(25-26) Yeryüzünü dirilere de, ölülere de bir toplanma yeri (hazırlık devresi) yapmadık mı? .

Celal Yıldırım

(25-26) Biz yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yapmadık mı?

Diyanet İşleri (eski)

(25-26) Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?

Diyanet Vakfi

Yaşayanlar için, ölüler için...

Edip Yüksel

Gerekse diriler için gerekse emvat

Elmalılı Hamdi Yazır

Gerek diriler gerekse ölüler için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gerek diriler, gerekse ölüler için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ölüler için de diriler için de.

Seyyid Kutub

Dirilere ve ölülere.

Gültekin Onan

Dirilere de, ölülere de.

Hasan Basri Çantay

(25-26) (Biz,) arzı hayat sâhiblerine de ölülere de bir toplanma yeri yapmadık mı?

Hayrat Neşriyat

Ölülere de, dirilere de.

İbni Kesir

diriler ve ölüler için?

Muhammed Esed

(25-26) Biz yeri bir toplantı mevzii yapmadık mı? Dirilere ve ölülere.

Ömer Nasuhi Bilmen

Diriler ve ölüler için.

Ömer Öngüt

Dirilere ve ölülere..

Şaban Piriş

(25-26) Gerek diriler ve gerek ölüler için Biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?

Suat Yıldırım

Diriler ve ölüler için.

Süleyman Ateş

Dirilere ve ölülere.

Tefhim-ul Kuran

Hem diriler, hem ölüler için?

Ümit Şimşek

Diriler bakımından da ölüler bakımından da.

Yaşar Nuri Öztürk

Diriler ve ölüler için,

Abdullah Parlıyan

(25-26) Biz yeryüzünü dirilerle ölülere toplanma yeri yapmadık mı?

Bayraktar Bayraklı

(25-26) Biz yeryüzünü hem dirilere, hem ölülere bir toplanma yeri kılmadık mı?

Cemal Külünkoğlu

Dirilere ve ölülere.

Kadri Çelik

Hem diriler hem de ölüler için?

Ali Ünal

Dirilere ve ölülere.

Harun Yıldırım

(manen) diri (mü'min)ler ve ölü (kafir)ler için.

Mustafa İslamoğlu

Dirilere ve ölülere!

Sadık Türkmen

Diriler ve ölüler için

İlyas Yorulmaz

Canlılara ve ölülere.

İmam İskender Ali Mihr