Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir.


إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾


NAHL SURESİ 100. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innemâ sultânu-hu alâllezîne (alâ ellezîne) yetevellevne-hu vellezîne (ve ellezîne) hum bi-hî müşrikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innemâ fakat, sadece
sultânu-hu onun sultanlığı, yaptırım gücü
alâllezîne (alâ ellezîne) onların üzerinde
yetevellevne-hu ona yönelenler
vellezîne (ve ellezîne) ve o kimseler
hum onlar
bi-hî onunla, ona
müşrikûne Allah'a ortak (şirk) koşanlar, müşrikler

Onun (şeytanın) sultanlığı (yaptırım gücü) sadece ona (şeytana) yönelenlerin ve onunla (şeytanla), (Allah’a ulaşmayı dilemedikleri için) Allah’a şirk koşanların üzerindedir (onları etkiler).

NAHL SURESİ 100. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.

Diyanet İşleri

Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Adem Uğur

Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır!

Ahmed Hulusi

Şeytanın, şeytanî güçlerin nüfûzu, gücü kendisini dost ve otorite kabul edenlerin ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanların üzerinde etkilidir.

Ahmet Tekin

Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O'na ortak koşanlaradır.

Ahmet Varol

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

Ali Bulaç

Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah’a ortak koşanlardır.

Ali Fikri Yavuz

O'nun nufuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak kosanlar uzerindedir. *

Bekir Sadak

Onun sultası ancak, onu kendine dost ve yâr edinenler ve bir de Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

Celal Yıldırım

O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

Diyanet İşleri (eski)

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Diyanet Vakfi

Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab'lerine ortak koşanlaradır.

Edip Yüksel

Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır

Elmalılı Hamdi Yazır

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Şeytanın, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde, nüfuzu ve etkinliği vardır.

Seyyid Kutub

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla O'na (Tanrı'ya) ortak koşanlar üzerindedir.

Gültekin Onan

Onun zoru ancak onu yâr edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.

Hasan Basri Çantay

O’nun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenler ve O’na (Allah’a) ortak koşanlar üzerindedir.

Hayrat Neşriyat

Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir.

İbni Kesir

Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi vardır.

Muhammed Esed

Şüphesiz ki, onun hakimiyeti ancak onu velî ittihaz edenlerin ve Allah'a şerik koşanların üzerinedir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onun nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a şirk koşanlaradır.

Ömer Öngüt

Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.

Şaban Piriş

Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a, ortak sayanlar üzerindedir.

Suat Yıldırım

Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).

Süleyman Ateş

Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

Tefhim-ul Kuran

Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter.

Ümit Şimşek

Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.

Yaşar Nuri Öztürk

Onun gücü kuvveti, ancak ona dost olup, ona itaat edenlere yeter ve onlar da Allah'la beraber, şeytana tanrısal nitelikler yakıştıranlardır.

Abdullah Parlıyan

Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.[276]

Bayraktar Bayraklı

Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Cemal Külünkoğlu

Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

Kadri Çelik

Onun nüfuzu, ancak onu dost edinip ona uyanlar ve (itaat ve bağlılıkta) onu Allah’a ortak tanıyanlar üzerindedir.

Ali Ünal

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

Harun Yıldırım

ne var ki o, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine ilahlık yakıştıranların üzerinde etkin bir güç sergileyebilir.

Mustafa İslamoğlu

Onun gücü/hakimiyeti sadece kendisini veli/dost edinenleredir. O kimseler ki; (şeytanı), O’na ortak koşarlar!

Sadık Türkmen

Onun güç yetirdiği kimseler, ancak Kur'an'dan yüz çevirenler ve Allah'a ortak koşanlardır.

İlyas Yorulmaz

Onun (şeytanın) sultanlığı (yaptırım gücü) sadece ona (şeytana) yönelenlerin ve onunla (şeytanla), (Allah’a ulaşmayı dilemedikleri için) Allah’a şirk koşanların üzerindedir (onları etkiler).

İmam İskender Ali Mihr