Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir.


مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾


NAHL SURESİ 117. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

metâun kalîlun ve lehum azâbun elîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
metâun meta (geçim kaynağı)
kalîlun az
ve lehum ve onlar için vardır
azâbun elîmun elîm (acı) azap

Ve onlar için elîm azap ve (dünya üzerinde) az bir meta vardır.

NAHL SURESİ 117. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Hâlbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap vardır.

Diyanet İşleri

Elde ettikleri pek az bir geçimden ibârettir ve onlara elemli bir azap var.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.

Adem Uğur

Az bir faydalanma (yüzünden)!. . Onlara (gelecekte) acı bir azap vardır.

Ahmed Hulusi

Onlara dünyada azıcık bir zevk ü sefa, âhirette de can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

Ahmet Tekin

(Onlara dünyada verilen) az bir geçimliktir. Onlar için (ahirette ise) acıklı azap vardır.

Ahmet Varol

(Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acı bir azab vardır.

Ali Bulaç

Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı bir azab...

Ali Fikri Yavuz

Az bir gecim ama ardindan can yakici bir azap onlaradir.

Bekir Sadak

Az bir yararlanma ve geçim ve kendileri için elem verici bir azâb..

Celal Yıldırım

Az bir geçim ama ardından can yakıcı bir azap onlaradır.

Diyanet İşleri (eski)

(Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.

Diyanet Vakfi

Kısa süren bu zevkten sonra onlar için acı bir azap vardır.

Edip Yüksel

Az bir istifade ve haklarında elîm bir azâb vardır

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu az bir faydalanmadır ve onlara acı bir azap vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı bir azab vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kısa süreli bir dünya mutluluğu tadarlar, ama acıklı bir azap onları beklemektedir.

Seyyid Kutub

(Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acı bir azab vardır.

Gültekin Onan

(Bu, ancak geçici ve) az bir menfeatden ibâretdir. Halbuki onlara (âhıretde) pek acıklı bir azâb vardır.

Hasan Basri Çantay

(Dünyada) az bir faydalanma ve (buna mukabil âhirette) onlar için (pek) elemli bir azab vardır.

Hayrat Neşriyat

Az bir geçim ve ardından onlara elim bir azab vardır.

İbni Kesir

(Onlarınki bu dünyada) kısa bir avuntudan ibarettir; (öte dünyada ise) kendilerini can yakıcı bir azap beklemektedir!

Muhammed Esed

(Bu) Biraz menfaatten ibarettir ve onlara pek acıklı bir azap vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Az bir geçimlik ve ardından onlara can yakıcı bir azap vardır.

Ömer Öngüt

Az bir menfaat ve onlara acı bir azap!

Şaban Piriş

Onların bütün bulacakları, dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Suat Yıldırım

Azıcık yaşama(nın ardından), onlara acı bir azâb gelecektir.

Süleyman Ateş

(Bu dünyada olup biten) Pek az bir metadır. Onlara ise acıklı bir azab vardır.

Tefhim-ul Kuran

Bulacakları az bir menfaattir; sonra onlar için acı bir azap vardır.

Ümit Şimşek

Az bir nimetlenme ardından, acıklı bir azap var onlara.

Yaşar Nuri Öztürk

Onların bu dünyadaki hali: Az bir geçim ve avunmaktan ibarettir. Onlar için, can yakıcı bir azap vardır.

Abdullah Parlıyan

Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.

Bayraktar Bayraklı

(Uydurulan yalanlarla elde edilen dünyalık menfaatler) az ve geçici bir avuntudan ibarettir. (Ahirette ise) onlara acıklı bir azap vardır.

Cemal Külünkoğlu

(Kazandıkları) Pek az bir menfaattir. Hâlbuki onlar için elem verici bir azap vardır.

Kadri Çelik

(Böyle yapmakla gözlerini diktikleri ve bütün bulacakları) zaten pek az olan dünya geçimliğidir; oysa Âhiret’te kendilerini çok acı bir azap beklemektedir.

Ali Ünal

(Kazandıkları) pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.

Harun Yıldırım

(Bu dünyada) oyalayıcı kısa bir haz (duysalar da), (ahirette) onları can yakıcı bir ceza bekler.

Mustafa İslamoğlu

Bu, birazcık geçinmedir/menfaatlenmedir ve sonra onlar için acıklı bir azap vardır.

Sadık Türkmen

(Bu şekilde yalanlarla) Bir müddet yaşayıp giderler ama onlar için acıklı bir azap vardır.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar için elîm azap ve (dünya üzerinde) az bir meta vardır.

İmam İskender Ali Mihr