Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir.


لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

lillezîne (li ellezîne) lâ yu'minûne bi el âhırati meselu es sev'i ve li allâhi el meselu el â'lâ ve huve el azîzu el hakîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lillezîne (li ellezîne) onlara aittir
lâ yu'minûne mü'min olmazlar, inanmazlar
bi el âhırati ahirete (hayattayken Allah'a ulaşma gününe)
meselu es sev'i "kötü" meselesi, durumu, telâkki edilmesi
ve li allâhi ve Allah'ındır, Allah'a aittir
el meselu el â'lâ âlâ, yüce olma durumu
ve huve ve o
el azîzu azîzdir, yücedir
el hakîmu hakîmdir, hüküm ve hikmet sahibidir

(Haberin) kötü telâkki edilmesi, ahirete (hayattayken Allah’a ulaşmaya) inanmayanlara aittir. Ve âlâ (yüce olma) durumu, Allah’a aittir. Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

NAHL SURESİ 60. Ayeti Ahmet Tekin Meali

Bozulmayı, çürümeyi, haksızlığı telkin eden, darb-ı mesel haline getiren, ayıplanması gereken safsatalar, âhirete, ebedî yurda inanmayanlara aittir. Emsalsiz değer hükümlerini öğütleyen darb-ı meselli âyetler; kainatta hükmünü sürdüren kanunlar; gösterilen, öğretilen dini hakikatlar, insani ve ahlaki değerler; dillerde pelesenk olan özdeyiş halindeki zikirler; hükümranlık ve kemal sıfatları yalınızca Allah’a aittir. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Tekin