Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir.


فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾


NAHL SURESİ 74. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe lâ tadribû li allâhi el emsâle
(darabe meselen)
inne allâhe ya'lemu ve entum lâ ta'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe lâ tadribû artık (misal) getirmeyin, yapmayın, vurgulamayın
li allâhi Allah'a
el emsâle
(darabe meselen)
benzer, misal, emsal
: (örnek vermek, eş, benzer kılmak)
inne allâhe muhakkak ki Allah
ya'lemu bilir
ve entum ve siz
lâ ta'lemûne bilmezsiniz

Artık onları (putları), Allah’ın emsali (benzeri) tutmayın! Muhakkak ki Allah, bilir ve siz bilmezsiniz.

NAHL SURESİ 74. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Artık Allah’a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Diyanet İşleri

Artık Allah'a eşit varlıklar tanımayın; şüphe yok ki Allah bilir her şeyi ve siz bilmezsiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a birtakım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah (her şeyi) bilir, siz ise bilemezsiniz.

Adem Uğur

Allâh için emsal düşünmeyin! (Allâh, "HÛ"dur!). . . Allâh bilir ve siz bilmezsiniz.

Ahmed Hulusi

Sakın Allah ile yarattıkları arasında benzerlikler kurarak şirk koşmaya kalkışmayın. Siz yeterli bilgiye, eşyanın mahiyetini, hakikatini kavrama gücüne bile sahip değilken, her şey Allah’ın ilmi, planı ve iradesi içinde cereyan etmektedir.

Ahmet Tekin

Allah'a benzerler koşup durmayın. Şüphesiz Allah bilir siz ise bilmezsiniz.

Ahmet Varol

Artık Allah'a benzerler aramaya kalkışmayın; çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.

Ali Bulaç

Artık Allah’a ortak koşmayın, çünkü Allah, eşi bulunmadığını biliyor. Siz ise, bu gerçeği bilmiyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz

Allah'a benzerler kosmaya kalkmayin. suphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Bekir Sadak

O halde artık Allah'a misâller (=benzerler, örnekler) koşmayın. Şüphesiz ki Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Celal Yıldırım

Allah'a benzerler koşmaya kalkmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Diyanet İşleri (eski)

Allah için emsal göstermeyin. Çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.

Diyanet Vakfi

Öyleyse, ALLAH'a örnekler vermeyiniz; siz bilmezken ALLAH bilir.

Edip Yüksel

Artık Allaha temsiller yapmağa kalkmayın, çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Artık Allah'a temsiller yapmağa kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah, (eşi bulunmadığını) bilir, siz bilmezsiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a benzerler yakıştırmaya kalkışmayınız. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Seyyid Kutub

Artık Tanrı'ya benzerler aramaya kalkışmayın; çünkü Tanrı bilir, siz ise bilmezsiniz.

Gültekin Onan

Artık Allaha benzerler koşub durmayın. Çünkü Allah (her şey'i) biliyor, siz bilmiyorsunuz.

Hasan Basri Çantay

Öyle ise (eşi olmayan) Allah’a, benzerler (ortaklar) koşmaya kalkmayın! Şübhesiz ki (bu yüzden başınıza gelecek azâbı) Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.

Hayrat Neşriyat

Allah'a benzerler koşmaya kalkmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz.

İbni Kesir

Öyleyse, sakın Allah'la (başkaları arasında) herhangi bir benzerlik kurmaya kalkmayın! Çünkü, Allah (her şeyin aslını) biliyor, ama siz bilmiyorsunuz.

Muhammed Esed

Artık Allah için nazirler kılmayınız. Şüphe yok ki Allah Teâlâ bilir, halbuki, siz bilmezsiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'a benzerler ortaya koymaya kalkmayın. Şüphesiz ki Allah bilir siz bilmezsiniz.

Ömer Öngüt

Allah hakkında örnek göstermeyin. Allah elbette bilir fakat siz bilmezsiniz.

Şaban Piriş

Artık birtakım benzetmelerle, temsillerle Allah’a benzerler icad etmeyin.Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir, ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.

Suat Yıldırım

Allah'a meseller vermeğe (benzetmeler yapmağa) kalkmayın! Çünkü Allâh (benzetme yapmayı) bilir, siz ise bilmezsiniz!

Süleyman Ateş

Artık Allah'a benzerler aramağa kalkışmayın; çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.

Tefhim-ul Kuran

Onun için, hiçbir şeyi Allah'a benzetmeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Ümit Şimşek

Artık Allah'a örnekler verip durmayın. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Yaşar Nuri Öztürk

Öyleyse, Allah'a eşit varlıklar tanımayın. Çünkü Allah, herşeyin aslını bilir, fakat sizler bilmezsiniz.

Abdullah Parlıyan

Allah'a birtakım benzerler icat etmeyiniz! Çünkü Allah her şeyi bilir, siz ise bilemezsiniz.

Bayraktar Bayraklı

Artık Allah'a karşı (şanına uymayan) benzetmeler yapmayın (bir takım varlıkları yüceltip O'na denk hale getirmeyin)! Çünkü Allah (her şeyi) bilir ama siz bilmezsiniz.

Cemal Külünkoğlu

Artık Allah'a benzerler aramağa kalkışmayın; Gerçekten Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.

Kadri Çelik

Artık birtakım benzetmelerde bulunarak, temsiller, misaller getirerek Allah’a benzerler icat etmeyin. (Kendisini, Kendisi hakkındaki gerçeği ve başka her bir varlığın gerçek mahiyetini tam olarak ancak) Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Ali Ünal

Allah'a birtakım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah (her şeyi) bilir, siz ise bilemezsiniz.

Harun Yıldırım

Artık Allah ile (başka şeyler arasında) benzetme yoluyla misal vermeye kalkmayın! (Allah misaller veriyor;) çünkü Allah (her şeyi) biliyor, fakat siz bilmiyorsunuz.

Mustafa İslamoğlu

Öyleyse, Allah’a emsaller/benzerler yakıştırmaya kalkışmayın! Şüphesiz Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz.

Sadık Türkmen

Allah'ı misaller vererek anlatmayın[1]. Allah her şeyi bilir, siz bilemezsiniz.

İlyas Yorulmaz

Artık onları (putları), Allah’ın emsali (benzeri) tutmayın! Muhakkak ki Allah, bilir ve siz bilmezsiniz.

İmam İskender Ali Mihr