Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir.


وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾


NAHL SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve alâ allâhi kasdu es sebîli ve min-hâ câirun ve lev şâe le hedâ-kum ecmaîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve alâ allâhi ve Allah'a aittir, Allah'ın üzerinedir 2 - kasdu es sebîli
kasdu es sebîli sebîlin (yolun) tayini
ve min-hâ ve ondan
câirun (haktan) sapanlar
ve lev ve eğer
şâe diledi
le hedâ-kum elbette hidayete erdirirdi
ecmaîne hepsini, tümünü, topluca

Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

NAHL SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet İşleri

Doğru yolu bildirmek, Allah'a âittir, yolların eğrisi de var ve dileseydi hepinizi de doğru yola sevk ederdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Adem Uğur

Hedefe giden yol Allâh'adır! Ondan sapan da vardır. . . Eğer dileseydi elbette sizi toptan hakikate erdirirdi!

Ahmed Hulusi

Bütün insanlara ve cinlere doğru, muhkem, güvenli, hakka götüren yolu, âdil bir şekilde göstermek Allah’ın üzerine borçtur, bu Allah’ın teminatı altındadır. Hayra, lütfa, mükâfata ulaştırmayan, cezaya maruz bırakan sapık yollar da vardır. Allah, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı sizi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Ahmet Tekin

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. (Yollardan) bazıları da eğridir. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

Ahmet Varol

Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Ali Bulaç

Hakka iletici doğru yolu (şeriati) beyan etmek Allah’a aittir. O yoldan sapan da var. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

Ali Fikri Yavuz

Yolun egri olani da vardir. Allah dileseydi hepinizi dogru yola iletirdi. *

Bekir Sadak

Doğru yolu bildirmek, gösterip yöneltmek Allah'a aittir. Yollardan bir kısmı eğridir, (amaca ulaştırıcı değildir). Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Celal Yıldırım

Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet İşleri (eski)

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet Vakfi

Yolları göstermek ALLAH'a aittir; bazısı eğridir. Dileseydi hepinizi doğruya iletirdi.

Edip Yüksel

Yolu doğrultmak da Allaha aiddir, ondan sapan da var, maamafih Allah, dilerse hepinizi hidayette kılardı

Elmalılı Hamdi Yazır

Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Ondan sapan da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola erdirirdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yolun doğrusunu göstermek Allah'ın tekelindedir. Kimi yollar eğridir. Eğer o dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Seyyid Kutub

Yolu doğrultmak Tanrı'ya aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Gültekin Onan

Doğru yolu bildirmek Allaha âiddir. Kimi (yol) ise eğridir. (Allah) dileseydi muhakkak hepinizi topdan hidâyete erdirirdi.

Hasan Basri Çantay

Yolun doğrusu(nu göstermek) ise Allah’a âiddir; ondan (o yollardan) eğri olan da vardır. Hâlbuki (Allah) dileseydi, elbette sizi hep birlikte hidâyete erdirirdi.

Hayrat Neşriyat

Yolun doğrusunu göstermek Alla'a aittir. Ondan sapan da vardır. O, dileseydi; hepinizi birlikte doğru yola iletirdi.

İbni Kesir

Ve (sizin yaratıcınız O olduğu için) size yolun doğrusunu göstermek de Allah'a düşer; çünkü o yoldan sapıp da yolunu kaybeden (çok insan) var. Oysa, Allah dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı.

Muhammed Esed

Ve (maksut olan) doğru yolu beyan da Allah Teâlâ'ya aittir. Maahaza ondan sapan da vardır ve eğer Allah Teâlâ dilese idi, elbette sizi cümleten hidâyete erdirirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a âittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi.

Ömer Öngüt

Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Eğri yol da vardır. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Şaban Piriş

Doğru yolu bildirmek Allah’a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet O dileseydi, hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

Suat Yıldırım

Kısa ve doğru yolu Allâh gösterir. Ama o yoldan sapan da var. Allâh dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Süleyman Ateş

Yolu doğrultmak Allah'a aittir, kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Tefhim-ul Kuran

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Fakat o yoldan ayrılan yollar da vardır. O dileseydi, hepinizi birden doğru yola iletirdi.

Ümit Şimşek

Yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Ondan sapan da var. Allah dileseydi, sizi toptan hidayete erdirirdi.

Yaşar Nuri Öztürk

Yolun doğrusunu göstermek de Allah'a düşer; kimi yol ise eğridir. Allah dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı.

Abdullah Parlıyan

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. O, dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Bayraktar Bayraklı

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Ama o yoldan sapan da vardır. Allah dileseydi (doğru yolu bulmayı iradenize bırakmasaydı), hepinizi doğru yola iletirdi.

Cemal Külünkoğlu

Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi.

Kadri Çelik

Yolun doğrusunu bildirmek, (sizi yaratan, koruyan ve yaşatan Rabbiniz olarak) Allah’a aittir; yolun eğrisi olduğu gibi, eğri yollarda gidenler de pek çoktur. Eğer Allah dilese (ve kendilerine seçim hürriyeti vermeyip insanları tek bir yolda gitmeğe zorlasaydı), sizin hepinizi yolun doğru olanına iletirdi.

Ali Ünal

Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Harun Yıldırım

İşte (O tek yaratıcı olduğu için), yolun istikamet tayini de O'na düşer; zira bazı yollar saptırıcıdır. Eğer Allah dileseydi, hepinizi doğru yola yöneltirdi.

Mustafa İslamoğlu

Doğru yolu beyan etmek/açıklamak Allah’a aittir, açıklanan yoldan ayrılıp sapan da var. Oysa Allah dileseydi (size özgürlük tanımayıp); elbette hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.

Sadık Türkmen

Yolun doğru olanını belirlemek Allah'a aittir. O yolun farklı alternatifleri de var. Allah dilerse sizi toplu halde doğru yola iletir.

İlyas Yorulmaz

Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

İmam İskender Ali Mihr

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. (Küfür ve sapıklık gibi).

Abdullah Aydın

Yolu doğrultmak da Allah'a aittir. Ondan eğri olan da var. Mamafih, Allah dilese hepinizi hidâyete erdirirdi.

Ahmet Davudoğlu

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Ali Arslan

Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Arif Pamuk

(Hakka götüren) doğru yolu bildirmek, Allah Teâlâ'ya aiddir. Bazı yol ise eğridir. Eğer Allah Teâlâ dileseydi, hepinizi hidâyete erdirirdi.

Ayntabî Mehmet Efendi

Allah isteseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.

Bahaeddin Sağlam

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Diyanet Vakfı (1993)

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Hasan Tahsin Feyizli

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Yolun doğrusu da, Allâh’a aittir. Ondan eğrisi de vardır. Eğer dileseydi, elbette sizin hepinizi de hidâyete erdirirdi.”

Hüseyin Kaleli

Doğru yolu açıkca belirtmek Allah'a aittir. Halbuki o yoldan sapanda vardır. Eger dileseydi, O hepinizi doğru yola eriştirirdi.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Bir Heyet

Doğru yolu açıklamak Allah’a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi.

Nedim Yılmaz

Dosdoğru yolu gösterme Allah'a aittir. Bazı yollar saptırıcıdır (Allah dilerse muhakkak ki hepinizi doğru yola iletir).

Ömer Rıza Doğrul

Allah dileseydi hepinizi birden doğru yola iletirdi.

Talat Koçyiğit

Eğer dileseydi hepinizi hidâyete erdirirdi.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan