Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾


NÂZİÂT SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yekûlûne e innâ le merdûdûne fî el hâfirati
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yekûlûne derler
e mi?
innâ muhakkak ki biz
le gerçekten, mutlaka
merdûdûne dönenler, döndürülen kimseler
fî el hâfirati eski hal, ilk hal (izi üzerinde geri dönme)

Derler ki: “Gerçekten biz mutlaka (mezardaki cesetlerimiz dirilerek) ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız?”

NÂZİÂT SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisin geriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?”

Diyanet İşleri

Onlar derler ki: Çukura atıldıktan sonra mı dirileceğiz de çıkacağız?

Abdulbaki Gölpınarlı

Diyorlar ki, "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz,

Adem Uğur

Hâlâ diyorlar: "Gerçekten biz ilk hâlimize (toprak olduktan sonra hayata) geri döndürülür müyüz; bâ's var mı?"

Ahmed Hulusi

'Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?' diyorlar.

Ahmet Tekin

Diyorlar ki: 'Biz çukurda [1] yeniden hayata döndürülecek miyiz?

Ahmet Varol

Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?"

Ali Bulaç

Kâfirler (dünyada öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek) şöyle diyorlar: “- Biz mi, sahiden (öldükten sonra) evvelki hale döndürüleceğiz?

Ali Fikri Yavuz

Derler ki: «Biz eski halimize mi dondurulecegiz?»

Bekir Sadak

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

Celal Yıldırım

Derler ki: 'Biz eski halimize mi döndürüleceğiz?'

Diyanet İşleri (eski)

(10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.

Diyanet Vakfi

Derler ki, 'Daha önceki halimize mi döndürüldük?'

Edip Yüksel

Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecek miyiz o hufrede

Elmalılı Hamdi Yazır

Diyorlar ki: «Biz gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Diyorlar ki: «Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Diyorlar ki: «Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz?

Seyyid Kutub

Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?"

Gültekin Onan

Onlar derler ki: «Biz mi saahiden eski haale döndürülmüş olacağız»?

Hasan Basri Çantay

Diyorlar ki: 'Şübhesiz biz, gerçekten (öldükten sonra yine) eski hâle döndürülecekkimseler miyiz?'

Hayrat Neşriyat

Biz, eski halimize mi döndürüleceğiz? derler.

İbni Kesir

(Ama hala) bazıları: "Ne yani!" diyorlar, "Biz gerçekten eski halimize mi döndürüleceğiz,

Muhammed Esed

Derler ki: «Biz mi hayata hakikaten döndürülmüş kimseler olacağız?»

Ömer Nasuhi Bilmen

Diyorlar ki: "Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz?"

Ömer Öngüt

-Çukurdan geri mi çıkacağız? derler.

Şaban Piriş

(10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"

Suat Yıldırım

Diyorlar ki: "Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz?"

Süleyman Ateş

Kendileri; derler ki: «Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?»

Tefhim-ul Kuran

Onlar hâlâ diyorlar ki: 'O çukurdan hayata mı döneriz?

Ümit Şimşek

"Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

O inkârcılar derler ki: “Öldükten ve kabre konulduktan sonra tekrar ilk durumumuza mı döndürüleceğiz?

Abdullah Parlıyan

(10-12) Onlar şöyle diyorlar: “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”

Bayraktar Bayraklı

(10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.”

Cemal Külünkoğlu

Derler ki: “Biz (öldükten sonra) yine ilk halimize döndürülecek miyiz?”

Kadri Çelik

Buna rağmen, (bunları yaşayacak olan inkârcılar alaylı alaylı) derler: “Ne, yani biz eski halimize iade mi edileceğiz,

Ali Ünal

“Biz mi çukurdan döndürüleceğiz?” derler.

Harun Yıldırım

(Hala) diyorlar ki: "Ne yani, şimdi biz yeniden eski halimize mi döneceğiz?

Mustafa İslamoğlu

Diyorlar ki: “Gerçekten biz diriltilip eski halimize döndürülecek miyiz?

Sadık Türkmen

“Biz, çukurlardan (mezarlardan) geri mi çıkartılacağız?”

İlyas Yorulmaz

Derler ki: “Gerçekten biz mutlaka (mezardaki cesetlerimiz dirilerek) ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız?”

İmam İskender Ali Mihr