Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿١﴾


NECM SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve en necmi izâ hevâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve en necmi yıldıza andolsun
izâ ... olduğu zaman
hevâ düştü, kaydı, kayboldu

Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun.

NECM SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

Diyanet İşleri

Andolsun yıldıza, inerken.

Abdulbaki Gölpınarlı

Battığı zaman yıldıza andolsun ki;

Adem Uğur

Necm'e (bölüm bölüm açığa çıkararak tüm hakikati anlatana) yemin olsun ki,

Ahmed Hulusi

Doğmakta olan yıldıza, Kur’ân’a andolsun! Yükselmekte olan yıldıza Muhammed’e andolsun, doğan ve yükselen yıldızlara andolsun!

Ahmet Tekin

Battığı zaman yıldıza andolsun ki,

Ahmet Varol

Battığı zaman yıldıza andolsun;

Ali Bulaç

Yıldıza (Süreyya’ya) battığı zaman kasem olsun ki,

Ali Fikri Yavuz

Batmakta olan yildiza and olsun ki,

Bekir Sadak

Battığı zaman yıldıza and olsun ki,

Celal Yıldırım

Batmakta olan yıldıza and olsun ki,

Diyanet İşleri (eski)

(1-3) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.

Diyanet Vakfi

Düşerken yıldızlara andolsun.

Edip Yüksel

O necme kasem ederim indiği dem ki

Elmalılı Hamdi Yazır

İnmekte olan necme (yıldıza, Kur'an'ın inen miktarına) yemin ederim ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İnmekte olan yıldıza andolsun ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kayan yıldız hakkı için.

Seyyid Kutub

Battığı zaman yıldıza andolsun;

Gültekin Onan

Batdığı dem yıldıza and olsun ki,

Hasan Basri Çantay

(1-2) Battığı zaman necm’e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı!

Hayrat Neşriyat

Andolsun yıldıza, battığı demde.

İbni Kesir

Düşün yücelerden inen (Allah'ın mesajının) gözler önüne serdiğini!

Muhammed Esed

Yıldıza; tulûa başladığı zaman kasem olsun ki,

Ömer Nasuhi Bilmen

Aktığı zaman yıldıza andolsun ki!

Ömer Öngüt

Yıldıza andolsun batarken.

Şaban Piriş

Kayan yıldıza yemin olsun ki.

Suat Yıldırım

Aşağı kayan yıldıza andolsun ki:

Süleyman Ateş

Battığı zaman yıldıza andolsun;

Tefhim-ul Kuran

And olsun yıldıza battığı zaman.

Ümit Şimşek

Yemin olsun inip çıktığı zaman yıldıza/fışkırıp çıktığı zaman çimene/süzülüp aktığı zaman Ülker Yıldızı'na/aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene,

Yaşar Nuri Öztürk

Allah tarafından parça parça indirilen mesajın, gözler önüne serdiğine bir bak! Veya andolsun kaybolduğunda yıldıza!

Abdullah Parlıyan

(1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed Hak'tan) sapmadı ve (batıla inanıp da) azmadı.

Cemal Külünkoğlu

Battığı zaman yıldıza andolsun.

Kadri Çelik

Batmaya yöneldiği zaman yıldıza andolsun ki,

Ali Ünal

Battığı zaman yıldıza andolsun;

Harun Yıldırım

Vahyin aşama aşama inişi şahit olsun!

Mustafa İslamoğlu

Aşaği kayan yıldıza yemin olsun!

Sadık Türkmen

Kaybolduğu zaman yıldıza yemin olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun.

İmam İskender Ali Mihr