Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾


NECM SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inde-hâ cennetu el me'vâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inde-hâ onun yanında (vardır)
cennetu el me'vâ Cennet'ul Meva, Meva Cenneti

O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).

NECM SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Me’vâ cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

Diyanet İşleri

Mev'â cenneti de yanındaydı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.

Adem Uğur

Cennet-ül Me'va da Onun (Sidret-ül Münteha'nın) indînde yaşanır!

Ahmed Hulusi

Onun yakınındaki Cennet’ül-Me’vâ’nın yanında görmüştü.

Ahmet Tekin

Barınma (Me'va) cenneti onun yanındadır.

Ahmet Varol

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

Ali Bulaç

(Takva sahiblerinin barınağı olan) Me’va Cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

Ali Fikri Yavuz

Orada Me'va cenneti vardir.

Bekir Sadak

Me'vâ Cennet'i onun yanındadır.

Celal Yıldırım

Orada Me'va cenneti vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.

Diyanet Vakfi

Ki yanında barınılacak cennet vardır.

Edip Yüksel

Ki Cennetü'l-me'vâ onun yanında

Elmalılı Hamdi Yazır

ki, Cennetu'l-Me'va onun yanındadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ki Cennetü'l-Me'vâ onun yanındadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yanıbaşında me'va cenneti vardı.

Seyyid Kutub

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

Gültekin Onan

ki Cennet-ül me'vâ onun yanındadır.

Hasan Basri Çantay

Ki Cennetü’l-Me’vâ onun yanındadır.

Hayrat Neşriyat

Ki Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır.

İbni Kesir

vaad edilen bahçenin yakınında,

Muhammed Esed

(14-15) Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. Onun yanında ise Cennetü'l Me'vâ bulunmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Me'vâ cenneti de onun yanındadır.

Ömer Öngüt

Onun yanında da Me’va bahçesi vardır.

Şaban Piriş

Me’va cenneti de onun yanındadır.

Suat Yıldırım

Ki onun yanında oturulacak bahçe vardır.

Süleyman Ateş

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

Tefhim-ul Kuran

Onun yanında da Me'vâ Cenneti vardır.

Ümit Şimşek

O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe.

Yaşar Nuri Öztürk

ki, Cennetü'lMe'va O'nun yanındadır.

Abdullah Parlıyan

(11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

Bayraktar Bayraklı

(Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanların barınağı olan) Me'va Cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

Cemal Külünkoğlu

Ki Cennet'ül Me'va da (müminlerin gireceği cennet) onun yanındadır.

Kadri Çelik

Onun yanında da Cennetü’lMe’vâ (Barınma Cenneti) vardır.

Ali Ünal

Cennetü’lMe’va da onun yanındadır.

Harun Yıldırım

vaad edilen cennetin (görüntüsü) eşliğinde,

Mustafa İslamoğlu

Cennet’ülmevâ/barınma bahçesi de onun yanındadır.

Sadık Türkmen

Sığınılan (me'va) bahçenin yanındaki (son ağaç).

İlyas Yorulmaz

O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).

İmam İskender Ali Mihr