Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾


NECM SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

iz yagşe es sidrate mâ yagşâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iz o zaman, olmuştu
yagşe örtüyor, bürüyor
es sidrate sidre
mâ yagşâ örten şey, bürüyen şey (ama ne bürüme)

Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.

NECM SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

Diyanet İşleri

Sidreyi, o sırada neler bürümüş, kaplamıştı, neler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

Adem Uğur

O an ki, Sidre'yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)!

Ahmed Hulusi

Hani Sidre’yi, Allah’ın nuru ve melekler kaplamıştı.

Ahmet Tekin

O zaman (o gördüğünde) Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

Ahmet Varol

Sidreyi örten örtmekte iken,

Ali Bulaç

O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu, (çepçevre meleklerle kaplanmıştı)...

Ali Fikri Yavuz

Sidre'yi buruyen buruyordu.

Bekir Sadak

Sidre'yi bürüyenler buruyordu o demde.

Celal Yıldırım

Sidre'yi bürüyen bürüyordu.

Diyanet İşleri (eski)

Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

Diyanet Vakfi

Tüm bölge olağanüstü biçimde kuşatılmıştı.

Edip Yüksel

O dem ki o Sidreyi bürüyen bürüyordu

Elmalılı Hamdi Yazır

O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü.

Seyyid Kutub

Sidreyi örten örtmekte iken,

Gültekin Onan

O (gördüğü) zaman Sidreyi bürüyordu onu bürümekde olan.

Hasan Basri Çantay

O zaman Sidre’yi bürümekte olan, bürüyordu.

Hayrat Neşriyat

O zaman Sidre'yi bürümekte olan bürüyordu.

İbni Kesir

meçhul bir parlaklığın çevresini sarıp kuşattığı sidre ağacının başında.

Muhammed Esed

(16-17) O vakit ki, Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Göz ne çevrildi ve ne de tecavüz etti.

Ömer Nasuhi Bilmen

O dem ki, Sidre'yi bürüyen bürüyordu.

Ömer Öngüt

Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

Şaban Piriş

O dem ki Sidre’yi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu...

Suat Yıldırım

Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

Süleyman Ateş

Sidreyi örten örtmekte iken,

Tefhim-ul Kuran

O vakit Sidre'yi kaplayan kapladı.

Ümit Şimşek

O vakit kuşatıp sarıyordu Sidre'yi kuşatıp saran,

Yaşar Nuri Öztürk

O gördüğü zaman, Sidre'yi bürüyordu, bürümekte olan.

Abdullah Parlıyan

(11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

Bayraktar Bayraklı

O (gördüğü) zaman Sidre'yi kaplayan (meleklerle) kaplamıştı.

Cemal Külünkoğlu

Sidre'yi örten örtmekte iken.

Kadri Çelik

O anda Sidre’yi bürüyen (İlâhî feyz), onu sardıkça sarıyordu.

Ali Ünal

O vakit, Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

Harun Yıldırım

kaplayan o şey sidreyi çepeçevre kuşattığında...

Mustafa İslamoğlu

Hani bürüdüğü şeyler Sidre’yi bürüyordu.

Sadık Türkmen

Ağacı (azametiyle) kaplayan, o ağacı kuşatmıştı.

İlyas Yorulmaz

Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.

İmam İskender Ali Mihr