Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾


NECM SURESİ 35. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e inde-hu ilmu el gaybi fe huve yerâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e inde-hu onun yanında mı?
ilmu ilmi
el gaybi gayb
fe o zaman, artık, böylece
huve o
yerâ görüyor

Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?

NECM SURESİ 35. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

Diyanet İşleri

Gizli şeylere âit bilgi, onun katında mı da görmede.

Abdulbaki Gölpınarlı

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

Adem Uğur

Gaybın ilmi onun indînde de, o mu görüyor?

Ahmed Hulusi

Gayb âlemindeki, Levh-i Mahfuz’daki bilgiler onun yanında da, âhiretteki cezasını, kendi yerine başkalarının çektiğini mi görüyor?

Ahmet Tekin

Gayb ilmi onun yanında da o görüyor mu?

Ahmet Varol

Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

Ali Bulaç

Gaybın ilmi, o cimrinin yanındadır da, (başkasının günahını kaldıracağını, bir gerçek olarak) kendisi mi görüyor?

Ali Fikri Yavuz

Gorulmeyenin ilmi yaninda da o mu goruyor?

Bekir Sadak

Gaybın ilmi, onun yanındadır da onu o mu görüyor?

Celal Yıldırım

Görülmeyenin ilmi yanında da o mu görüyor?

Diyanet İşleri (eski)

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

Diyanet Vakfi

Gizemlerin bilgisine mi sahiptir ki (geleceği) görüyor?

Edip Yüksel

Gayb ılmi yanında da artık görüyor mu?

Elmalılı Hamdi Yazır

Gaybın bilgisi yanında da görüyor mu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?

Seyyid Kutub

Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

Gültekin Onan

Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendisi mi görüyor?!

Hasan Basri Çantay

Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki, o (amelinin netîcesini) görüyor (da göze alabiliyor)!

Hayrat Neşriyat

Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor?

İbni Kesir

O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebil(diğini mi iddia ed)iyor?

Muhammed Esed

(33-35) Şimdi gördün mü o kimseyi ki, (imândan) yüz çevirdi. Ve biraz şey verdi, mütebakisini de men etti. Ya gayba ait bilgi onun yanında mıdır ki, artık o görüyor.

Ömer Nasuhi Bilmen

Gaybın bilgisi onun yanındadır da, o kendisi mi görüyor?

Ömer Öngüt

Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor?

Şaban Piriş

Gaypların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?

Suat Yıldırım

Gayb'ın bilgisi kendi yanında da o mu (âlemin esrarını) görüyor?

Süleyman Ateş

Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

Tefhim-ul Kuran

Yoksa kendisinde gayb bilgisi var da görünmeyen âlemleri mi görüyor?

Ümit Şimşek

Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor?

Yaşar Nuri Öztürk

Gizli şeylere ait bilgi O'nun yanındadır da, o mu görüyor?

Abdullah Parlıyan

Gaybın bilgisi o adamın yanında da, o görüyor mu?

Bayraktar Bayraklı

O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebildiğini mi iddia ediyor?

Cemal Külünkoğlu

Yoksa gayb ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

Kadri Çelik

Acaba gaybın bilgisine sahip de, (gelecekte olacakları mı) görüyor?

Ali Ünal

Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

Harun Yıldırım

Şimdi o, gaybın bilgisine sahip olduğunu, onu gözlemlediğini mi iddia ediyor?

Mustafa İslamoğlu

Sanki gayb ilmi onun yanında mı ki görüyor?

Sadık Türkmen

Bilenmeyenlerin bilgisi onun yanında da, geleceği görerek mi (tükenecek korkusuyla) cimrilik yapıyor?

İlyas Yorulmaz

Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?

İmam İskender Ali Mihr