Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾


NECM SURESİ 36. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

em lem yunebbe' bimâ fî suhufi mûsâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
em yoksa, veya ... mı?
lem yunebbe' kendisine haber verilmedi
bimâ olan şey
fî suhufi sayfalarında
mûsâ Musa

Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi?

NECM SURESİ 36. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(36-37) Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

Diyanet İşleri

Yoksa Mûsâ'nın sahîfelerindeki şey bildirilmedi mi ona.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa kendisine haber verilmedi mi? Musa'nın sahifelerinde bulunan,

Adem Uğur

Yoksa Musa'nın sayfalarında olanlar (bilgiler - hükümler) haber verilmedi mi?

Ahmed Hulusi

Yoksa Mûsâ’ya indirilen sahifelerde yazılı olanlar kendisine haber verilerek, hesap ve ceza konusunda uyarılmadı mı?

Ahmet Tekin

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan ona haber verilmedi mi?

Ahmet Varol

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Ali Bulaç

Yoksa (şu gerçek), haber verilmedi mi Mûsa’nın Tevrat’ı ile,

Ali Fikri Yavuz

(36-37) Yoksa Musa'nin ve sozunu yerine getiren Ibrahim'in kitablarinda olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

Bekir Sadak

(36-37) Yoksa Musa'nın ve ahde vefa eden İbrahim'in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ?

Celal Yıldırım

(36-37) Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

Diyanet İşleri (eski)

(36-37) Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

Diyanet Vakfi

Ona Musa'nın öğretisi hakkında bilgi verilmedi mi?

Edip Yüksel

Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki

Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa Musa'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı mı?

Seyyid Kutub

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Gültekin Onan

(36-37) Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden İbrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :

Hasan Basri Çantay

(36-37) Yoksa Mûsâ’nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm’in suhûf’unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?

Hayrat Neşriyat

Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa'nın sahifelerinde olanlar?

İbni Kesir

Yoksa henüz kendisine bildirilmedi mi Musa'ya gelen vahiylerde ne vardı,

Muhammed Esed

(36-38) Yoksa Mûsa'nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi? Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim'in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi? Hakikaten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde olanlar?

Ömer Öngüt

Yoksa, Musa’nın sahifelerinde olan şeyin haberi gelmedi mi?

Şaban Piriş

(36-44) Yoksa o Mûsâ’nın ve o çok vefalı İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve ağlatan; O’dur öldüren ve yaşatan.

Suat Yıldırım

Yoksa kendisine haber mi verilmedi: Mûsâ'nın sahifelerinde bulunan,

Süleyman Ateş

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Tefhim-ul Kuran

Yoksa Musa'nın sayfalarında olanlar ona bildirilmedi mi?

Ümit Şimşek

Yoksa haber verilmedi mi ona, Mûsa'nın sayfalarındakiler?

Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa Musa'ya verilen kitabın sahifelerindeki gerçeklerin haberi, kendisine bildirilmedi mi?

Abdullah Parlıyan

Yoksa ona Mûsâ'nın sayfalarındaki şu bilgiler haber verilmedi mi?

Bayraktar Bayraklı

(36-37) Yoksa Musa'(ya gelen Tevrat')ın sayfalarından ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

Cemal Külünkoğlu

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Kadri Çelik

Yoksa haberi olmadı mı anlatılan şu gerçeklerden Musa’nın sahifelerinde,

Ali Ünal

Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Harun Yıldırım

Yoksa ona bildirilmedi mi Musa'ya gelen vahiyde nelerin yer aldığı?

Mustafa İslamoğlu

Yoksa, musa’nın sahifelerindeki şeyler/hükümler, kendisine haber verilmedi mi?

Sadık Türkmen

Yoksa Musa'nın sayfalarında olanların haberi ona anlatılmadı mı?

İlyas Yorulmaz

Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi?

İmam İskender Ali Mihr