Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾


NECM SURESİ 37. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ibrâhîme ellezî veffâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ibrâhîme ve İbrâhîm
ellezî veffâ ki o vefa etti, ahdini yerine getirdi

Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti).

NECM SURESİ 37. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(36-37) Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

Diyanet İşleri

Ve İbrâhîm'in sahîfelerindeki, o İbrahîm ki ahdine iyiden iyiye vefâ etmişti.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

Adem Uğur

O çok vefalı İbrahim (-in sayfalarında olanlar)?

Ahmed Hulusi

Ahdine vefa gösteren İbrâhim’in sahifelerinde yazılı olanlar da mı kendisine haber verilerek uyarılmadı?

Ahmet Tekin

Ve çok vefakâr İbrahim'in (sahifelerinde olan):

Ahmet Varol

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

Ali Bulaç

Ve çok vefakâr İbrahim’inki ile:

Ali Fikri Yavuz

(36-37) Yoksa Musa'nin ve sozunu yerine getiren Ibrahim'in kitablarinda olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

Bekir Sadak

(36-37) Yoksa Musa'nın ve ahde vefa eden İbrahim'in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ?

Celal Yıldırım

(36-37) Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

Diyanet İşleri (eski)

(36-37) Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

Diyanet Vakfi

Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:

Edip Yüksel

Ve çok vefakâr olan İbrahim'inkindeki

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve çok vefakar olan İbrahim'inkindeki?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

Seyyid Kutub

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

Gültekin Onan

(36-37) Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden Ibrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :

Hasan Basri Çantay

(36-37) Yoksa Mûsâ’nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm’in suhûf’unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?

Hayrat Neşriyat

Ve sözünü yerine getiren İbrahim'inkinde de.

İbni Kesir

ve her türlü güvene layık olan İbrahim'e;

Muhammed Esed

(36-38) Yoksa Mûsa'nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi? Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim'in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi? Hakikaten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve vazifesini tamamen ifa eden İbrahim'inkinde olanlar?

Ömer Öngüt

Ya vefakar İbrahim’in?..

Şaban Piriş

(36-44) Yoksa o Mûsâ’nın ve o çok vefalı İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve ağlatan; O’dur öldüren ve yaşatan.

Suat Yıldırım

Ve çok vefâlı İbrâhim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

Süleyman Ateş

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.

Tefhim-ul Kuran

Ya çok vefalı İbrahim'in sayfalarında olanlar?

Ümit Şimşek

Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler...

Yaşar Nuri Öztürk

Ve sözünü iyiden iyiye yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki yazılı olan şu gerçekler:

Abdullah Parlıyan

Sözünü tam olarak yerine getiren İbrâhim'in sayfalarındaki şu bilgiler de mi?

Bayraktar Bayraklı

(36-37) Yoksa Musa'(ya gelen Tevrat')ın sayfalarından ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

Cemal Külünkoğlu

Ve vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.

Kadri Çelik

Ve görevini hakkıyla yerine getiren o çok vefalı İbrahim’in:

Ali Ünal

Ve ahdine bağlı İbrahim’in.

Harun Yıldırım

Dahası (aynı şeylerin) vefa sahibi İbrahim'e de (geldiği):

Mustafa İslamoğlu

Ve çok vefalı İbrahim’in (sahifelerinde) olan?

Sadık Türkmen

Vefalı olan İbrahim'in sayfaları,

İlyas Yorulmaz

Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti).

İmam İskender Ali Mihr