Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿٤﴾


NECM SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in ... (illâ) huve (in) ... illâ vahyun yûhâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in ... (illâ) ancak, sadece
huve o
(in) ... illâ ancak, sadece
vahyun vahiy
yûhâ vahyolunan

(O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir.

NECM SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

Diyanet İşleri

Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret.

Abdulbaki Gölpınarlı

O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

Adem Uğur

O yalnızca vahyolunan bir vahiydir!

Ahmed Hulusi

Onun tebliğleri, Kur’ân ve sünnet, yalnızca Allah tarafından kendisine iletilen vahiylerdir.

Ahmet Tekin

O (konuştuğu, kendine) vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

Ahmet Varol

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ali Bulaç

Kur’an sade bir vahiydir, ancak vahy olunur.

Ali Fikri Yavuz

Onun konusmasi ancak, bildirilen bir vahy iledir.

Bekir Sadak

O, ancak kendisine vahyolunan bir vahiydir.

Celal Yıldırım

Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.

Diyanet İşleri (eski)

O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

Diyanet Vakfi

O (Kuran) ancak ve ancak bildilen bir vahiydir.

Edip Yüksel

O sade bir vahiydir ancak vahyolunur

Elmalılı Hamdi Yazır

O (Kur'an) sadece vahyolunan bir vahiydir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O(nun konuşması kendisine) vahyedilenden başkası değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir.

Seyyid Kutub

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Gültekin Onan

O, kendisine (Allahdan) ilkaa edilegelen bir vahyden başkası değildir.

Hasan Basri Çantay

O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.

Hayrat Neşriyat

Bu; sadece vahy edilen bir vahiydir.

İbni Kesir

bu (size ilettiği), kendisine indirilen (ilahi) vahiyden başka bir şey değildir;

Muhammed Esed

(4-5) O başka değil, ancak bir vahiydir, vahyolunuverir. Onu kuvvetleri pek şiddetli olan öğretmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onun konuşması, ancak kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.

Ömer Öngüt

O ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir.

Şaban Piriş

O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

Suat Yıldırım

O(nun okuduğu Kur'ân) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.

Süleyman Ateş

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Tefhim-ul Kuran

O ancak kendisine vahyolunanı söyler.

Ümit Şimşek

İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o.

Yaşar Nuri Öztürk

O'nun size aktardığı sözler, kendisine indirilen ilâhî haberden başka birşey değildir.

Abdullah Parlıyan

(1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]

Bayraktar Bayraklı

(3-4) O (Peygamber) keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği her şey vahye dayanır).

Cemal Külünkoğlu

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Kadri Çelik

O’nun (Din adına) size söyledikleri, ancak kendisine vahyolunan vahiyden ibarettir.

Ali Ünal

O, yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Harun Yıldırım

bu (Kur'an), kendisine indirilen bir vahiyden ibarettir.

Mustafa İslamoğlu

O, vahyolunan bir vahiydir (Kur’an’dır) ancak.

Sadık Türkmen

(Size bildirdikleri) Ona vahy edilmiş olan vahiydir.

İlyas Yorulmaz

(O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir.

İmam İskender Ali Mihr