Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿٥٠﴾


NECM SURESİ 50. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve enne-hu ehleke âden el ûlâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve enne-hu ve muhakkak ki o
ehleke helâk etti
âden Âd (halkı)
el ûlâ ilk, evvelki, önceki

Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

NECM SURESİ 50. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

Diyanet İşleri

Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helâk eden.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

Adem Uğur

Muhakkak ki "HÛ"dur, önceki Ad'ı helâk eden.

Ahmed Hulusi

Önceki Âd kavmini helâk eden de O’dur.

Ahmet Tekin

Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.

Ahmet Varol

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

Ali Bulaç

Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...

Ali Fikri Yavuz

(50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.

Bekir Sadak

(50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.

Celal Yıldırım

(50-51) İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

Diyanet İşleri (eski)

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

Diyanet Vakfi

O'dur helak eden eski Ad halkını,

Edip Yüksel

Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âd'ı

Elmalılı Hamdi Yazır

Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, helak etti önce gelen Âd'ı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O'dur.

Seyyid Kutub

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

Gültekin Onan

Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,

Hasan Basri Çantay

(50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd’ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd’u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

Hayrat Neşriyat

Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad'ı.

İbni Kesir

ve O'dur yok eden kadim (kabileler) 'Ad

Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd'i.

Ömer Nasuhi Bilmen

Birinci Âd kavmini O helâk etti.

Ömer Öngüt

O helak etti evvelki Âd’ı...

Şaban Piriş

(45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

Suat Yıldırım

O helâk etti, önce gelen 'Âd'ı,

Süleyman Ateş

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.

Tefhim-ul Kuran

Evvelki Âd kavmini de O helâk etti.

Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd'ı helâk etti.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve şüphe yoktur ki, O'dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti.

Bayraktar Bayraklı

(50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur, Semud'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur

Cemal Külünkoğlu

Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı.

Kadri Çelik

O helâk etti önceki Âd’ı,

Ali Ünal

Doğrusu önce gelen Ad’ı o helak etti.

Harun Yıldırım

Ve elbet O helak etmiştir kadim Ad'ı,

Mustafa İslamoğlu

Önceki âd kavmini helâk eden de O’dur.

Sadık Türkmen

Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

İmam İskender Ali Mihr