Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir.


وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾


NECM SURESİ 51. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve semûde fe mâ ebkâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve semûde ve Semud (halkı)
fe o zaman, artık, böylece
mâ ebkâ bâki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı

Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).

NECM SURESİ 51. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

Diyanet İşleri

Ve Semûd'u da bırakmayan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Adem Uğur

Semud'u da. . . (Öyle ki) geriye (onlardan kimse) bırakmadı!

Ahmed Hulusi

Semûd’u helâk eden, geride hiçbir şey bırakmayan da O’dur.

Ahmet Tekin

Semud'u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı.

Ahmet Varol

Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Ali Bulaç

Semûd’u da (helâk etti ve onlardan) hiç bırakmadı.

Ali Fikri Yavuz

(50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.

Bekir Sadak

(50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.

Celal Yıldırım

(50-51) İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

Diyanet İşleri (eski)

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Diyanet Vakfi

Semudu da bırakmadı,

Edip Yüksel

Ve Semûd'u da hiç bırakmadı

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve Semud'u da hiç bırakmadı!.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve Semûd'u da bırakmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Semudoğullarının da. Kazıdı köklerini.

Seyyid Kutub

Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Gültekin Onan

Semuudu da. Öyle ki (onlardan hiçbirini) bırakmadı.

Hasan Basri Çantay

(50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd’ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd’u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

Hayrat Neşriyat

Semud'u da. Geri bırakmadan.

İbni Kesir

ve Semud'u, hiçbir iz bırakmayacak şekilde,

Muhammed Esed

(51-52) Ve Semûd'u (da o helâk etti) artık (onlardan hiçbirini) bırakmadı. Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).

Ömer Nasuhi Bilmen

Semud'u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Ömer Öngüt

Semûd’u da baki bırakmadı..

Şaban Piriş

(45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

Suat Yıldırım

Semûd'u, komadı (onları).

Süleyman Ateş

Semûd'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Tefhim-ul Kuran

Semud'dan da geriye birşey bırakmadı.

Ümit Şimşek

Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve Semûd toplumunu da hiçbir iz bırakmayacak şekilde

Abdullah Parlıyan

Semûd'u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Bayraktar Bayraklı

(50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur, Semud'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur

Cemal Külünkoğlu

Semud'u da. Böylelikle (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmadı.

Kadri Çelik

Ve geriye hiçbir (zalim kâfir) bırakmadan Semûd’u.

Ali Ünal

Semud’u da. Böylelikle bırakmadı.

Harun Yıldırım

ve Semid'u; geriye onlardan hiçbir iz bırakmadı.

Mustafa İslamoğlu

Semud’u da... (Onlardan geriye hiçbir iz) bırakmadı.

Sadık Türkmen

Semud kavmini de, onlardan hiçbir şey kalmadı.

İlyas Yorulmaz

Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).

İmam İskender Ali Mihr