Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yesteftûneke fî en nisâi kul allâhu yuftî-kum fî-hinne ve mâ yutlâ aleykum fî el kitâbi fî yetâme en nisâi elletî lâ tu'tûne-hunne kutibe lehunne ve tergabûne en tenkihû-hunne ve el mustad'afîne min el vildâni ve en tekûmû li el yetâmâ bi el kıstı ve mâ tef'alû min hayrin fe inne allâhe kâne bi-hî alîmen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yesteftûneke senden fetva (bilgi) istiyorlar
fî en nisâi kadınlar hakkında
kul de
allâhu Allah
yuftî-kum size fetva veriyor
fî-hinne onlar hakkında
ve mâ ve şey
yutlâ tilâvet olunan, okunup açıklanan
aleykum size
fî el kitâbi kitapta
fî yetâme yetimler hakkında, konusunda
en nisâi kadınlar
elletî ki onlar
lâ tu'tûne-hunne onlara vermiyorsunuz
şey
kutibe yazıldı, farz kılındı
lehunne onlar, onlara, onlar için
ve tergabûne ve rağbet ediyorsunuz, arzuluyorsunuz, istiyorsunuz
en tenkihû-hunne onları nikâhlamanız
ve el mustad'afîne ve zayıf olanlar, aciz olanlar
min el vildâni çocuklardan
ve ve
en tekûmû ikame etmeniz, hakkıyla, gereği üzere yerine getirmeniz
li el yetâmâ yetimler için, yetimlere
bi el kıstı adalet ile
ve mâ ve şey, ve ne
tef'alû yaparsınız
min hayrin hayırdan, hayır olarak
fe o taktirde
inne muhakkak
allâhe Allah
kâne oldu, ...dır
bi-hî onu
alîmen en iyi bilen

Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, onlar için yazılmış (farz kılınmış) olduğu halde, onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında ve yetimlere adaletle davranmanız konusunda Kitab’da size tilavet edilmekte olanlarla (âyetlerle) size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o taktirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.

NİSÂ SURESİ 127. Ayeti Ali Bulaç Meali

Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.

Ali Bulaç