Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

men kâne yurîdu sevâbe ed dunyâ fe inde allâhi sevâbu ed dunyâ ve el âhırati ve kâne allâhu semîan basîran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
men kim, kimse, kişi ...ise
kâne oldu, ... dır
yurîdu istiyor
sevâbe sevap (nimet)
ed dunyâ dünya
fe o taktirde, halbu ki, oysa, olsa bile
inde yanında, katında
allâhi Allah
sevâbu sevap
ed dunyâ dünya
ve el âhırati ve ahiret
ve kâne oldu, ...dır
allâhu Allah
semîan semî, en iyi işiten
basîran basîr, en iyi gören

Kişi (sadece) dünya sevabını istemiş olsa (dünya malını, ganimeti almak için savaşsa) bile, dünya sevabı da, (eğer Allah’ın rızasını da dilerse) ahiret sevabı da Allah’ın katındadır. Ve Allah, Semî'dir (en iyi işitendir), Basîr'dir (en iyi görendir).

NİSÂ SURESİ 134. Ayeti Ali Bulaç Meali

Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.

Ali Bulaç