Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿١٥٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe -- bi mâ nakdı-him mîsâka-hum ve kufri-him bi âyâti allâhi ve katli-him el enbiyâe bi gayrı hakkın ve kavli-him kulûbu-nâ gulfun bel tabaa allâhu aleyhâ bi kufri-him fe lâ yu'minûne illâ kalîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe -- bi mâ fakat bu -- sebebiyle
nakdı-him onların bozmaları
mîsâka-hum onların misâkları
ve kufri-him ve onların inkâr etmeleri
bi âyâti âyetleri
allâhi Allah
ve katli-him ve onları öldürmeleri
el enbiyâe nebiler, peygamberler
bi gayrı olmaksızın
hakkın haklı
ve kavli-him ve onların sözleri
kulûbu-nâ bizim kalplerimiz
gulfun kılıflı, örtülü
bel hayır, bilakis, tam aksi
tabaa tab etti, mühürledi
allâhu Allah
aleyhâ onun üzerini
bi kufri-him onların inkâr etmeleri sebebiyle, küfürlerinden dolayı
fe böylece
lâ yu'minûne îmân etmezler
illâ ...'den başka, hariç
kalîlen az, pek az

Bu, onların misaklarını nakzetmeleri (bozmaları) ve Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların “kalplerimiz örtülü” sözleri sebebiyledir. Hayır (tam aksi), Allah, küfürlerinden dolayı onların (kalplerinin) üzerini mühürledi, böylece onların pek azı hariç îmân etmezler (edemezler).

NİSÂ SURESİ 155. Ayeti Ahmed Hulusi Meali

Ahdlerinden dönmeleri, Allâh'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr etmeleri, Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflıdır" (şuurlarımız koza içindedir) demeleri yüzünden, yaptıklarının karşılığını verdik. Bilakis inkârları yüzünden anlayışlarını kilitledik! Artık pek azı hariç, iman etmezler!

Ahmed Hulusi