Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

men yeşfa' şefâaten haseneten yekun lehu nasîbun min-hâ ve men yeşfa' şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun min-hâ ve kâne allâhu alâ kulli şey'in mukîten
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
men kim, kimse, kişi
yeşfa' şefaat eder, yardımcı olur
şefâaten haseneten güzel şefaat, iyiliğe yardım etme
yekun olur
lehu onun
nasîbun pay, hisse, nasip
min-hâ ondan
ve men ve kim
yeşfa' şefaat eder, yardımcı olur
şefâaten seyyieten kötü şefaat, günah işlemeye yardım etme
yekun olur
lehu onun
kiflun şer için olan nasip, pay
min-hâ ondan
ve kâne ve oldu, ... idi, ...dır
allâhu Allah
alâ ...'a
kulli şey'in her şey
mukîten mukayyet olan, gözeten

Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).

NİSÂ SURESİ 85. Ayeti Ali Bulaç Meali

Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.

Ali Bulaç