Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴿٩٠﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

illâ ellezîne yasılûne ilâ kavmin beyne-kum ve beyne-hum mîsâkun ev câû-kum hasırat sudûru-hum en yukâtilû-kum ev yukâtilû kavme-hum ve lev şâe allâhu le selleta-hum aleykum fe le kâtelû-kum fe in ı'tezelû-kum fe lem yukâtilû-kum ve elkav ileykum es seleme fe mâ ceale allâhu lekum aleyhim sebîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
illâ hariç
ellezîne onlar, olanlar
yasılûne vasıl olurlar, gelirler, sığınırlar, iltica ederler
ilâ ...'e
kavmin kavim
beyne-kum sizin aranızda
ve beyne-hum ve onlar arasında
mîsâkun misak, kesin söz, andlaşma
ev veya
câû-kum size geldiler
hasırat daralmış olarak
sudûru-hum göğüsleri
en olmak, yapmak
yukâtilû-kum sizinle savaşırlar
ev veya
yukâtilû savaşırlar
kavme-hum onların kavimleri, kendi kavimleri
ve lev ve eğer, şayet
şâe diledi
allâhu Allah
le selleta-hum elbette onları musallat etti
aleykum sizin üzerinize
fe le o zaman mutlaka
kâtelû-kum sizi öldürdüler
fe in o halde eğer
ı'tezelû-kum sizden uzak durdular
fe artık
lem yukâtilû-kum sizinle savaşmadılar
ve elkav ve ilka ettiler, önerdiler, teklif ettiler
ileykum size
es seleme teslim, sulh, barış
fe o taktirde
mâ ceale olmadı
allâhu Allah
lekum sizin için, size
aleyhim onların üzerine
sebîlen yol

Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya, sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleri ile savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç (onları öldürmeyin). Ve şâyet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi, o zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur (geri çekilir), artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o taktirde Allah, onların üzerine (saldırmanız için) size bir yol kılmadı.

NİSÂ SURESİ 90. Ayeti Ali Bulaç Meali

Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır.

Ali Bulaç