Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne teveffâ-hum el melâiketu zâlimî enfusi-him kâlû fîme kuntum kâlû kunnâ mustad'afîne fî el ardı kâlû e lem tekun ardu allâhi vâsiaten fe tuhâcirû fî-hâ fe ulâike me'vâ-hum cehennemu ve sâet masîran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne ellezîne muhakkak ki onlar
teveffâ-hum onları vefat ettirir, öldürür
el melâiketu melekler
zâlimî zulmedenler
enfusi-him onların nefsleri, kendileri, kendi nefsleri
kâlû dediler
fîme nerede, ne işte
kuntum siz oldunuz, idiniz
kâlû dediler
kunnâ biz olduk, biz idik,
mustad'afîne aciz, çaresiz, zayıf olanlar
fî el ardı arzda, yeryüzünde
kâlû dediler
e ... mı?
lem tekun olmadı, değil
ardu arz , yeryüzü
allâhi Allah
vâsiaten geniş
fe o halde, öyleyse
tuhâcirû hicret edersiniz
fî-hâ orada (oraya)
fe işte
ulâike işte onlar
me'vâ-hum onların varacakları, gidecekleri yer
cehennemu cehennem
ve sâet ve ne kötü, fena
masîran gidilen yer, varış yeri

Muhakkak ki melekler, kendi nesflerine zulmedenleri öldürürken : "Siz nerede (ne işte) idiniz?" dediler. (Onlar da): "Biz yeryüzünde zayıf (güçsüz) kimselerdik." dediler. (Melekler): "Allah'ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz!" dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve (o) kötü bir varış yeridir.

NİSÂ SURESİ 97. Ayeti Ali Bulaç Meali

Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki: "Nerde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik." derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o?

Ali Bulaç