Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne teveffâ-hum el melâiketu zâlimî enfusi-him kâlû fîme kuntum kâlû kunnâ mustad'afîne fî el ardı kâlû e lem tekun ardu allâhi vâsiaten fe tuhâcirû fî-hâ fe ulâike me'vâ-hum cehennemu ve sâet masîran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne ellezîne muhakkak ki onlar
teveffâ-hum onları vefat ettirir, öldürür
el melâiketu melekler
zâlimî zulmedenler
enfusi-him onların nefsleri, kendileri, kendi nefsleri
kâlû dediler
fîme nerede, ne işte
kuntum siz oldunuz, idiniz
kâlû dediler
kunnâ biz olduk, biz idik,
mustad'afîne aciz, çaresiz, zayıf olanlar
fî el ardı arzda, yeryüzünde
kâlû dediler
e ... mı?
lem tekun olmadı, değil
ardu arz , yeryüzü
allâhi Allah
vâsiaten geniş
fe o halde, öyleyse
tuhâcirû hicret edersiniz
fî-hâ orada (oraya)
fe işte
ulâike işte onlar
me'vâ-hum onların varacakları, gidecekleri yer
cehennemu cehennem
ve sâet ve ne kötü, fena
masîran gidilen yer, varış yeri

Muhakkak ki melekler, kendi nesflerine zulmedenleri öldürürken : "Siz nerede (ne işte) idiniz?" dediler. (Onlar da): "Biz yeryüzünde zayıf (güçsüz) kimselerdik." dediler. (Melekler): "Allah'ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz!" dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve (o) kötü bir varış yeridir.

NİSÂ SURESİ 97. Ayeti Ali Ünal Meali

(Hicrete güçleri yettiği halde hicret etmeyip, bulundukları yerde Allah’a şirk koşmaya devam ettikleri için) kendi kendilerinin zalimleri olarak (ölüm) meleklerinin canlarını aldığı kimselere gelince: (o anda melekler) onlara sorar: “Ne işle meşguldünüz?” Onlar, “Biz, bu ülkede (Din’i yaşamaya imkân bulamayan) zulme ve baskıya maruz kalmış kimselerdik.” diye cevap verirler. Melekler, “Allah’ın arzı geniş değil miydi? Hicret edeydiniz!” derler. Böylelerinin nihaî barınağı Cehennem’dir; ne fena bir âkıbet, son durak olarak ne kötü bir yer!

Ali Ünal