Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Hz. Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.


أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾


NÛH SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

en i'budû allâhe ve ittekû-hu ve etîû-ni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
en i'budû kul olmanız
allâhe Allah'a
ve ittekû-hu ve ona karşı takva sahibi olun
ve etîû-ni ve bana itaat edin

Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).

NÛH SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(3-4) “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”

Diyanet İşleri

Gayrı kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Adem Uğur

"Allâh'a ibadet edin, O'ndan korunun ve bana itaat edin;"

Ahmed Hulusi

'Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. O’na sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Bana itaat edin, benim sünnetime uyun.'

Ahmet Tekin

Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.

Ahmet Varol

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."

Ali Bulaç

Allah’a ibadet edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin diye...

Ali Fikri Yavuz

(3-4) «Allah'a kulluk edin; O'ndan sakinin ve bana itaat edin ki Allah gunahlarinizi size bagislasin ve sizi belli bir sureye kadar ertelesin; dogrusu Allah'in belirttigi sure gelince geri birakilamaz; keske bilseniz!»

Bekir Sadak

(3-4) Allah'a kulluk edin; O'ndan korkup (inkâr ve azgınlıktan) sakının ve bana itaat edin ki; Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar da geciktirsin. Şüphesiz ki Allah'ın belirlediği vakit gelince artık o geriye bırakılmaz. Bunu keşke bir bilseniz!.»

Celal Yıldırım

(3-4) 'Allah'a kulluk edin; O'ndan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılamaz; keşke bilseniz!'

Diyanet İşleri (eski)

(2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!

Diyanet Vakfi

'ALLAH'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin.'

Edip Yüksel

Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin

Elmalılı Hamdi Yazır

Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şöyle ki, «Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin.

Seyyid Kutub

"Tanrı'ya kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."

Gültekin Onan

«Allaha kulluk edin. Ondan korkun. Bana da itaat edin diye (gönderildim)».

Hasan Basri Çantay

(3-4) 'Şöyle ki: Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah’ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!'

Hayrat Neşriyat

Allah'a ibadet edesiniz, O'ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye.

İbni Kesir

(yalnız) Allah'a kulluk etmeniz ve O'na karşı sorumluluk bilinci taşımanız (gerektiğini bildiren bir uyarıcı). "Şimdi bana kulak verin

Muhammed Esed

Şöyle ki: «Allah'a ubûdiyette bulunun ve O'ndan korkun ve bana itaat eyleyin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana da itaat edin. "

Ömer Öngüt

Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye..

Şaban Piriş

(2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!

Suat Yıldırım

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun, bana da itâ'at edin."

Süleyman Ateş

«Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.»

Tefhim-ul Kuran

'Allah'a kulluk edin, Ondan sakının, bana itaat edin.

Ümit Şimşek

"O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,

Yaşar Nuri Öztürk

Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmanız gerektiğini bildiren bir uyarıcı. Şimdi bana kulak verin ve itaat edin ki,

Abdullah Parlıyan

(2-4) Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]

Bayraktar Bayraklı

(3-4) “Yalnız Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)!

Cemal Külünkoğlu

“Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.”

Kadri Çelik

“Şunun için ki, yalnızca Allah’a ibadet edin, O’na gönülden saygı besleyip, karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Ali Ünal

“Allah’a ibadet edin, O’ndan sakının ve bana itaat edin.”

Harun Yıldırım

(Uyarım şu): "Yalnız Allah'a kulluk edin ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; dahası bana uyun ki,

Mustafa İslamoğlu

Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana uyun ki;

Sadık Türkmen

“Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yalnızca ondan korunmanız ve bana itaat etmeniz için uyarıyorum. ”

İlyas Yorulmaz

Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).

İmam İskender Ali Mihr