Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra'd” kelimesinden almıştır. “Ra'd” gök gürültüsü demektir.


أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ ﴿١٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

enzele min es semâi mâen fe sâlet evdiyetun bi kaderi-hâ fahtemele (fe ihtemele) es seylu zebeden râbiyen ve mim-mâ yûkıdûne aleyhi fî en nâri ibtigâe hılyetin ev metâın zebedun mislu-hu kezâlike yadribu allâhu el hakka ve el bâtıle fe emmâ ez zebedu fe yezhebu cufâen ve emmâ yenfau en nâse fe yemkusu fî el ardı kezâlike yadrıbu allâhu el emsâle
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
enzele indirdi
min es semâi gökten
mâen su
fe sâlet böylece aktı
evdiyetun vadiler
bi kaderi-hâ miktarınca, ona takdir edilen miktar kadar
fahtemele (fe ihtemele) böylece yüklendi, götürdü, taşıdı
es seylu sel
zebeden köpük
râbiyen üste çıkan, kabaran
ve mim-mâ ve şeyden, şeylerden
yûkıdûne ateşe tutulurlar, yakılırlar
aleyhi ona, üzerinde
fî en nâri ateş içinde, ateşte
ibtigâe istedi
hılyetin süs eşyası
ev veya
metâın meta, eşya
zebedun köpük
mislu-hu onun misali, onun gibi
kezâlike işte böyle, böylece
yadribu allâhu Allah örnek verir
el hakka hak
ve el bâtıle ve bâtıl
fe emmâ ama, fakat
ez zebedu köpük
fe yezhebu fakat, sonra gider
cufâen çözülüp dağılarak
ve emmâ ve ama, fakat
şey, şeyler
yenfau en nâse insanlara yarar sağlar, faydası olur
fe yemkusu böylece durur, kalır
fî el ardı arzda, yeryüzünde
kezâlike işte böyle, böylece
yadrıbu allâhu Allah örnek verir
el emsâle örnekler, misaller

Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta (eşya) yapmak isteyerek ateşte yakılan (eriyen) şeylerden (madenlerden) de, üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve bâtıla misal verir. Sonra köpük çözülüp, dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler, böylece yeryüzünde kalır. Allah, işte böyle misaller verir.

RA'D SURESİ 17. Ayeti Ali Bulaç Meali

(Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp erittikleri şeyler (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir.

Ali Bulaç