Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.


غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾


RÛM SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

gulibeti er rûmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
gulibeti gâlip gelindi (mağlup oldu)
er rûmu Rum

Rumlar’a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).

RÛM SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri

Rûm mağlûb edildi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rumlar, yenildi.

Adem Uğur

Rum (Bizanslılar), mağlup oldu!

Ahmed Hulusi

Rumlar (Romalılar) yenildiler.

Ahmet Tekin

Rumlar yenildiler.

Ahmet Varol

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Ali Bulaç

Rum’lar (Doğu Roma’lılar, İran’lılara) mağlub oldu,

Ali Fikri Yavuz

(2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.

Bekir Sadak

(2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.

Celal Yıldırım

(2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.

Diyanet İşleri (eski)

(2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

Diyanet Vakfi

Romalılar yenildiler,

Edip Yüksel

Rum mağlûb oldu

Elmalılı Hamdi Yazır

Rumlar yenildi,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rumlar yenildi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rumlar yenildi.

Seyyid Kutub

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Gültekin Onan

Rum (lar) mağlub oldu.

Hasan Basri Çantay

(2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Hayrat Neşriyat

Rumlar yenildiler.

İbni Kesir

Bizanslılar yenilgiye uğradı,

Muhammed Esed

(1-2) Elif, Lâm, Mim. Rûm mağlûp oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rumlar (İranlılar'a) mağlup oldular.

Ömer Öngüt

Rumlar pek yakın yerde yenilgiye uğradılar.

Şaban Piriş

(2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

Suat Yıldırım

Rum(lar), yenildi:

Süleyman Ateş

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Tefhim-ul Kuran

Rumlar mağlûp düştüler:

Ümit Şimşek

Yenilgiye uğratıldı Rûm.

Yaşar Nuri Öztürk

Bizanslı Rûmlar yenilgiye uğradılar.

Abdullah Parlıyan

(2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.[419]

Bayraktar Bayraklı

(2-5) Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (İranlılara yenildiler). Ama onlar (bu) yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Karar yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecekler. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Cemal Külünkoğlu

Rum (orduları) yenilgiye uğradı.

Kadri Çelik

Rumlar mağlûp oldular,

Ali Ünal

(2-3-4-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

Harun Yıldırım

Rumlar yenilgiye uğradılar,

Mustafa İslamoğlu

Rumlar/(bizanslılar) yenildiler;

Sadık Türkmen

Rumlar yenildi.

İlyas Yorulmaz

Rumlar’a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).

İmam İskender Ali Mihr