Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir.


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû kûnû ensâra allâhi kemâ kâle îsâ ibnu meryeme li el havâriyyîne men ensârî ilâ allâhi kâle el havâriyyûne nahnu ensâru allâhi fe âmenet tâifetun min benî isrâîle ve keferet tâifetun fe eyyednâ ellezîne âmenû alâ aduvvi-him fe asbehû zâhirîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yâ eyyuhâ ey!
ellezîne âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
kûnû olunuz
ensâra allâhi Allah'ın yardımcıları
kemâ gibi
kâle dedi
îsâ ibnu meryeme Meryemoğlu İsa (a.s)
li el havâriyyîne havarilere
men kim
ensârî benim yardımcılarım
ilâ allâhi Allah'a
kâle dedi
el havâriyyûne havariler
nahnu biz
ensâru allâhi Allah'ın yardımcıları
fe böylece, o zaman, bunun üzerine
âmenet îmân etti
tâifetun bir grup
min benî isrâîle İsrailoğulları'ndan
ve keferet ve inkâr etti
tâifetun bir grup
fe böylece, o zaman, bunun üzerine
eyyednâ destekledik
ellezîne âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
alâ karşı
aduvvi-him onların düşmanları
fe böylece, o zaman, bunun üzerine
asbehû oldular
zâhirîne gâlip gelenler, üstün olanlar

Ey âmenû olanlar! Allah’ın yardımcıları olun! Meryemoğlu İsa (A.S)’ın havarilere: “Kim Allah’a (ulaşmak için) benim yardımcılarım olur?” dediği zaman, havarilerin: “Biz Allah’ın yardımcılarıyız.” dediği gibi. Bunun üzerine İsrailoğulları’ndan bir grup îmân etti, bir grup inkâr etti. O zaman îmân edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler.

SAFF SURESİ 14. Ayeti Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun! Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti. Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.

Ali Bulaç