Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını 15. âyette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır.


يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ya'lemu mâ yelicu fî el ardı ve mâ yahrucu min-hâ ve mâ yenzilu min es semâi ve mâ ya'rucu fî-hâ ve huve er rahîmu el gafûru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ya'lemu bilir
mâ yelicu giren şey
fî el ardı yerin içine, yere
ve mâ yahrucu ve çıkan şey
min-hâ ondan
ve mâ yenzilu ve inen şey
min es semâi semadan, gökten
ve mâ ya'rucu ve yükselen şey
fî-hâ oraya
ve huve ve o
er rahîmu rahîm (Rahîm esmâsıyla tecelli eden)
el gafûru gafûr (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren)

(O, Allah) yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O; Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir), Gafûr’dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren).

SEBE SURESİ 2. Ayeti Ali Bulaç Meali

Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.

Ali Bulaç