Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını 15. âyette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır.


وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâle ellezîne istud'ifû lillezîne (li ellezîne) estekberû bel mekru el leyli ve en nehâri iz te'murûne-nâ en nekfure bi allâhi ve nec'ale lehû endâden ve eserrû en nedâmete lemmâ raevû el azâbe ve cealnâ aglâle a'nâkı ellezîne keferû hel yuczevne illâ kânû ya'melûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ve
kâle dedi
ellezîne onlar
istud'ifû zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler
lillezîne (li ellezîne) onlara
estekberû büyüklük tasladılar, kibirlendiler
bel hayır
mekru hile, tuzak
el leyli gece
ve en nehâri ve gündüz
iz te'murûne-nâ bize emrediyordunuz
en nekfure inkâr etmemizi
bi allâhi Allah'ı
ve nec'ale ve kılıyoruz, kılarız
lehû ona, ona
endâden eşler, dengi şeyler (putlar)
ve eserrû ve gizlediler, sakladılar
en nedâmete pişmanlıklar
lemmâ ... olduğu zaman
raevû gördüler
el azâbe azap
ve cealnâ ve biz kıldık, yaptık
aglâle halkalar, zincirler
içine, ...'e
a'nâkı boyunlar
ellezîne onlar
keferû inkâr ettiler, kâfir oldular
hel mi?
yuczevne cezalandırılırlar
illâ ancak, sadece, ...'den başka
şey
kânû ... oldular
ya'melûne yapıyorlar

Ve zaafa uğratılanlar (hakir görülenler), kibirlenenlere: "Hayır, (işiniz) gece ve gündüz hile idi. Bize Allah’ı inkâr etmemizi ve O’na putları eşler koşmamızı emrediyordunuz." dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar (için için pişman olurlar). İnkar edenlerin boyunlarına halkalar (zincirler) geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar?

SEBE SURESİ 33. Ayeti Ali Bulaç Meali

Za'fa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara: "Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah'ı inkar etmemizi ve O'na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz" dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar; biz de inkâr edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar, yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?

Ali Bulaç