Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.


فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe elheme-hâ fucûra-hâ ve takvâ-hâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe sonra
elheme-hâ ona ilham etti
fucûra-hâ onun fücuru
ve ve
takvâ-hâ onun takvası

Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.

ŞEMS SURESİ 8. Ayeti Ali Bulaç Meali

Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

Ali Bulaç