Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾


ŞUARÂ SURESİ 107. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innî lekum resûlun emînun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innî muhakkak ki ben
lekum sizin için, size
resûlun bir resûl
emînun emin, güvenilir

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.

ŞUARÂ SURESİ 107. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki ben, size emin bir peygamberim.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Adem Uğur

"Kesinlikle sizin için güvenilir bir Rasûlüm. "

Ahmed Hulusi

'Ben size gönderilmiş emin bir Rasulüm.'

Ahmet Tekin

Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Ahmet Varol

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

Ali Bulaç

Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Ali Fikri Yavuz

(106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.

Bekir Sadak

Şüphe etmeyin ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim.

Celal Yıldırım

(106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Diyanet Vakfi

'Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.'

Edip Yüksel

Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, bir eminim

Elmalılı Hamdi Yazır

Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ben size gönderilmiş, güvenilir bir Allah elçisiyim.

Seyyid Kutub

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir (emiyn)bir elçiyim."

Gültekin Onan

«Şübhesiz ben size gönderilmiş emîn bir peygamberim».

Hasan Basri Çantay

'Şübhesiz ki ben, sizin için (gönderilmiş) emîn bir peygamberim.'

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim.

İbni Kesir

"Bakın, ben (O'nun tarafından) size (gönderilmiş) güvenilir bir elçiyim:

Muhammed Esed

(105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. ”

Ömer Öngüt

Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.

Şaban Piriş

Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Suat Yıldırım

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

Süleyman Ateş

«Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.»

Tefhim-ul Kuran

'Ben size güvenilir bir elçiyim.

Ümit Şimşek

"Ben sizin için gelmiş, güvenilir bir resulüm."

Yaşar Nuri Öztürk

“Bakın, ben O'nun tarafından size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim.

Abdullah Parlıyan

(106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”

Bayraktar Bayraklı

(107-108) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

Cemal Külünkoğlu

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

Kadri Çelik

“Şüphesiz ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Ali Ünal

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Harun Yıldırım

Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim;

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim!

Sadık Türkmen

“Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. ”

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.

İmam İskender Ali Mihr