Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾


ŞUARÂ SURESİ 193. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

nezele bi-hi er rûhu el emînu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
nezele indirdi
bi-hi onu
er rûhu el emînu Ruh'ûl Emin, Cebrail (A.S)

O’nu, Ruh’ûl Emin (Cebrail A.S) indirdi.

ŞUARÂ SURESİ 193. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(193-195) Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

Diyanet İşleri

Rûh-ül-Emîn indirmiştir onu.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) indirdi.

Adem Uğur

Er Ruh-ul Emin (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) Onunla (Cibrîl) indi!

Ahmed Hulusi

Onu, ilâhî düzenin güvenilir hizmetkârı Rûhu’l-Emîn, Cebrâil indirip getirdi.

Ahmet Tekin

Onu Güvenilir Ruh [5] indirdi.

Ahmet Varol

Onu Ruhu'l-emin indirdi.

Ali Bulaç

Onu Cebraîl Rûhu’l-Emîn indirdi,

Ali Fikri Yavuz

(193-19) 5 Apacik arap diliyle, uyaranlardan olman icin onu Cebrail senin kalbine indirmistir.

Bekir Sadak

(193-194-195) Uyarıcılardan olasın diye Ruhu'l-emîn (Melek Cebrail) onu senin kalbine açık-seçik Arap diliyle indirmiştir.

Celal Yıldırım

(193-195) Apaçık Arap diliyle, uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

(193-195) (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.

Diyanet Vakfi

Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

Edip Yüksel

Onu Ruhı emîn indirdi

Elmalılı Hamdi Yazır

Onu Ruhu'l-Emin (Cebrail) indirdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Resulüm!) Onu Rûhu'l-emin (Cebrail) indirdi;

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onu «güvenilir ruh» (Cebrail) indirdi.

Seyyid Kutub

Onu Ruhu'l-Emin indirdi.

Gültekin Onan

(193-194-195) Onu Ruuh-ul Emîn, inzâr edicilerden olasın diye, senin kalbine ma'nâsı açık Arabca bir dil ile indirmişdir.

Hasan Basri Çantay

(193-195) Onu Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl), korkutuculardan olman için, apaçık Arabca bir lisân ile senin kalbine indirmiştir.

Hayrat Neşriyat

Onu Ruh el-Emin indirmiştir.

İbni Kesir

onunla, mutlak güvenilirlik derecesinde olan vahiy inmiştir

Muhammed Esed

Onu Rûh-ül-Emîn indirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onu Ruh'ul-emin (Cebrail) indirmiştir.

Ömer Öngüt

Onu Cebrail indirmiştir.

Şaban Piriş

(193-195) Onu Rûhu’l-emin, uyaran nebîlerden olman için, senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir.

Suat Yıldırım

Onu, er-Rûhu'l-Emin (güvenilir ruh, Cebrâil) indirdi:

Süleyman Ateş

Onu Ruhu'l-Emin indirdi.

Tefhim-ul Kuran

Onu Ruhu'l-Emin indirdi.

Ümit Şimşek

O güvenilir Rûh indirdi onu,

Yaşar Nuri Öztürk

O'nu Rûhu'lEmîn yani Cebrail indirdi.

Abdullah Parlıyan

(193-195) Kur'ân'ı, Rûhulemîn/Cebrâil, uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.

Bayraktar Bayraklı

(193-195) (Ey Muhammed!) Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

Cemal Külünkoğlu

Onu Ruh'ul Emin (Cebrail) indirmiştir.

Kadri Çelik

O’nu Rûhu’lEmîn getiriyor,

Ali Ünal

(Resûlüm!) Onu Rûhu'lemîn (Cebrail) indirdi.

Harun Yıldırım

o Güvenilir Ruh ile birlikte geldi

Mustafa İslamoğlu

Onu güvenilir ruh indirdi;

Sadık Türkmen

O vahiy, güvenilir (melek elçi) olan Ruhul Emin (Cibril) tarafından indirilmiştir.

İlyas Yorulmaz

O’nu, Ruh’ûl Emin (Cebrail A.S) indirdi.

İmam İskender Ali Mihr