Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾


ŞUARÂ SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in neşe' nunezzil aleyhim min es semâi âyeten fe zallet a'nâku-hum lehâ hâdıîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in eğer, ise
neşe' dileriz
nunezzil indiririz
aleyhim onların üzerine, onlara
min es semâi semadan, gökten
âyeten bir âyet (mucize)
fe böylece, artık
zallet gölge yaptı, gölgeledi, hükmü altına aldı
a'nâku-hum onların boyunları
lehâ ona
hâdıîne boyun eğenler, itaat edenler

Eğer dileseydik gökten onlara âyet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de (hükmü altına alırdı da) ona itaat ederlerdi.

ŞUARÂ SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.

Diyanet İşleri

Dileseydik gökten bir delîl indirirdik onlara, onun karşısında başlarını eğerlerdi, kalakalırlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

Adem Uğur

Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler!

Ahmed Hulusi

Bizim sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olursa, onların üzerlerine gökten bir âyet, bir mûcize indiririz. Bu mûcizeden dolayı toplu olarak boyun eğmek mecburiyetinde kalırlar.

Ahmet Tekin

Dilersek onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilir kalır.

Ahmet Varol

Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

Ali Bulaç

Biz eğer dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (iman etmelerini gerektirecek bir delâlet) indiriveririz de ona boyunları eğile kalır (artık hiç biri isyan etmez).

Ali Fikri Yavuz

Biz dilesek onlara gokten bir mucize inidiririz de ona boyun egip kalirlar.

Bekir Sadak

Biz isteseydik onlara gökten bir âyet (acık bir belge ya da mu'cize) indirirdik de onlar ona boyun eğip eğilirlerdi.

Celal Yıldırım

Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar.

Diyanet İşleri (eski)

Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

Diyanet Vakfi

Dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar.

Edip Yüksel

Dilersek üzerlerine Semadan bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır

Elmalılı Hamdi Yazır

Dilersek üzerlerine gökten bir ayet (mucize) indiriveririz de ona boyunları eğile kalır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında boyunları eğik kalır.

Seyyid Kutub

Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

Gültekin Onan

Eğer dilersek biz onların tepesine gökden bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğilekalır.

Hasan Basri Çantay

Dilesek, onlara gökten bir mu'cize indiririz de boyunları ona eğilip kalanlar (olarak inanmaya mecbûr) olurlar.

Hayrat Neşriyat

Dilersek, onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır.

İbni Kesir

Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir alamet indirirdik ki, onun karşısında boyunları bükülür, hemen baş eğerlerdi.

Muhammed Esed

Eğer dileyecek olsak üzerlerine gökten bir âyet indiririz de artık ona boyunları eğili kalmış olurlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz dilersek onların üzerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar.

Ömer Öngüt

Dilersek, üzerlerine gökten bir işaret indiririz de boyunları öne eğilip kalır.

Şaban Piriş

Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mûcize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.

Suat Yıldırım

Dilesek onların üzerine gökten bir mu'cize indiririz de boyunları ona eğilir (inanırlar).

Süleyman Ateş

Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

Tefhim-ul Kuran

Eğer dileseydik, onlara gökyüzünden bir âyet indirirdik de ister istemez ona boyun eğerlerdi.

Ümit Şimşek

Eğer istersek gökten üzerlerine bir mucize indiririz de boyunları onun önünde perişanlıkla eğilip kalır.

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer biz dileseydik, gökten onları zorla imana getirecek bir ayet ve alamet indirirdik de, onun karşısında hemen ona baş eğerler ve inanırlardı.

Abdullah Parlıyan

Dilersek onlara gökten bir mucize indiririz de mecbur kalıp boyun eğerler.

Bayraktar Bayraklı

Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona (toptan) boyun eğmek zorunda kalırlar (ama bunu istemedik).

Cemal Külünkoğlu

Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de ona boyunları eğilmiş kalıverirler.

Kadri Çelik

Eğer dilemiş olsak, üzerlerine gökten öyle bir delil (mucize) indiririz ki, onun karşısında ister istemez boyun büker ve inanmak zorunda kalırlar.

Ali Ünal

Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

Harun Yıldırım

Eğer dileseydik onlara semadan öyle bir belge indirirdik ki, onun karşısında (mecburen) boyun büker, baş eğerlerdi.

Mustafa İslamoğlu

Eğer dileseydik; üzerlerine gökyüzünden bir mucize indirirdik de, (mecburen/zorla) eğilerek ona boyunları bükülür kalırdı!

Sadık Türkmen

Biz istersek gökten onlara bir mucize (ayet) indiririz de, sonra onlar indirdiğimiz ayetler karşısında boyun bükmüş olarak çaresiz kalırlar.

İlyas Yorulmaz

Eğer dileseydik gökten onlara âyet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de (hükmü altına alırdı da) ona itaat ederlerdi.

İmam İskender Ali Mihr