Kur'an Mealleri sistemimizde Tefhim-ul Kuran adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Tefhim-ul Kuran meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Tefhim-ul Kuran Mealine Git