Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir.


اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

allâhu lâ ilâhe illâ huve ve alâ allâhi fe li yetevekkel el mu'minûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
allâhu Allah
lâ ilâhe ilâh yoktur
illâ ancak, hariç, ...'den başka
huve o
ve alâ allâhi ve Allah'a
fe öyleyse, artık
li yetevekkel tevekkül etsinler
el mu'minûne mü'minler

Allah; O’ndan başka İlâh yoktur. Ve mü’minler artık Allah’a tevekkül etsinler.

TEGÂBUN SURESİ 13. Ayeti Ali Bulaç Meali

Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse mü'minler (yalnızca) Allah'a tevekkül etsinler.

Ali Bulaç