Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir.


ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike bi enne-hu kânet te'tî-him rusulu-hum bi el beyyinâti fe kâlû e beşerun yehdûne-nâ fe keferû ve tevellev vestagne (ve istagne) allâhu ve allâhu ganiyyun hamîdun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu
bi sebebiyle
enne-hu onların ... olmaları
kânet oldu
te'tî-him onlara getirdi
rusulu-hum onların resûlleri
bi el beyyinâti açık delilleri
fe kâlû o zaman dediler
e beşerun bir beşer mi?
yehdûne-nâ bizi hidayete erdirecek
fe keferû böylece inkâr ettiler
ve tevellev ve yüz çevirdiler
vestagne (ve istagne) ve müstağni olduğunu gösterdi
allâhu Allah
ve allâhu ve Allah
ganiyyun ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur
hamîdun kendisine çok hamdedilen

İşte bu, onlara resûlleri beyyineler (açık deliller) getirdiği zaman: “Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek?” demeleri sebebiyledir. Böylece inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah, müstağni olduğunu (Kendisinin hiçbir şeye ve de onların îmânlarına da ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Ve Allah; Gani’dir, Hamîd’dir.

TEGÂBUN SURESİ 6. Ayeti Ali Bulaç Meali

Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde "bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden inkâr edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da (onlara karşı) müstağni olduğunu (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Allah Ğani'dir, Hamid'dir.

Ali Bulaç