Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 âyettir. Sûre, adını Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. İlk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek sûredir.


بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾


TEVBE SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

berâetun min allâhi ve resûli-hi ilâllezîne (ilâ ellezîne) âhedtum min el muşrikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
berâetun bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi için)
min allâhi Allah'tan
ve resûli-hi ve onun resûlü
ilâllezîne (ilâ ellezîne) o kimselere
âhedtum ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
min el muşrikîne müşriklerden

Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden bir beraattir (bir ihtardır).

TEVBE SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

Diyanet İşleri

Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Adem Uğur

Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!

Ahmed Hulusi

Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu.
Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşriklere.

Ahmet Tekin

Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.

Ahmet Varol

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.

Ali Bulaç

Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.

Bekir Sadak

Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!

Celal Yıldırım

(1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Diyanet İşleri (eski)

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Diyanet Vakfi

Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

Edip Yüksel

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.

Seyyid Kutub

(Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.

Gültekin Onan

Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

Hasan Basri Çantay

(Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!

Hayrat Neşriyat

Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:

İbni Kesir

Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.

Muhammed Esed

Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'tan ve Resul'ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.

Ömer Öngüt

Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

Şaban Piriş

Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

Suat Yıldırım

Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.

Süleyman Ateş

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.

Tefhim-ul Kuran

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:

Ümit Şimşek

Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

Yaşar Nuri Öztürk

Bu sûre Allah ve Rasûlünden: Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!

Abdullah Parlıyan

Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar![164][165]

Bayraktar Bayraklı

(Bu,) Allah ve Resulü'nden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son ve kesin bir uyarıdır (ültimatomdur)!

Cemal Külünkoğlu

(Bu,) Allah'tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.

Kadri Çelik

Bu, Allah ve Rasûlü’nden kendileriyle anlaşmalı bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur.

Ali Ünal

Müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah ve Rasulü tarafından ilişkilerin kesildiğine dair bir uyarı ve notadır!

Harun Yıldırım

Bu, Allah ve O'nun elçisi tarafından, müşrikler içerisinden anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:

Mustafa İslamoğlu

Allah ve Rasûlünden; kendileriyle, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere, bir ültimatomdur (antlaşmalara aykırı hareket edenlere savaş ilânıdır):

Sadık Türkmen

Bu, daha önce aranızda antlaşma yaptığınız ortak koşanlara bir uyarıdır.

İlyas Yorulmaz

Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden bir beraattir (bir ihtardır).

İmam İskender Ali Mihr