Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾


TÛR SURESİ 33. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

em yekûlûne tekavvele-hu bel lâ yu'minûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
em yoksa, veya ... mı?
yekûlûne diyorlar
tekavvele-hu onu kendisi uydurup söyledi
bel hayır
lâ yu'minûne onlar îmân etmiyorlar, etmezler

Yahut: “Onu kendisi uydurup söyledi.” mi diyorlar? Hayır, onlar îmân etmezler.

TÛR SURESİ 33. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yoksa “O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar.

Diyanet İşleri

Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, inanmamışlardır onlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yahut "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Adem Uğur

Yoksa "Onu uyduruyor" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar!

Ahmed Hulusi

Yoksa:
'Onu, Kur’ân’ı Muhammed uydurdu.' mu, diyorlar. Aksine, onlar gerçeği biliyorlar, ama iman etmeyecekler.

Ahmet Tekin

Yoksa: 'Onu kendisi uydurup söyledi' mi diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

Ahmet Varol

Yoksa: "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır; onlar iman etmiyorlar.

Ali Bulaç

Yoksa, o Kur’an’ı kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, (iş dedikleri gibi değil, sırf inad ve inkârlarından dolayı) iman etmezler.

Ali Fikri Yavuz

Yahut: «Onu kendi uydurdu» diyorlar oyle mi? Hayir, inanmiyorlar.

Bekir Sadak

Yoksa bunu (Kur'ân'ı) kendisi mi uydurup söyledi diyorlar ? Hayır, onlar inanmazlar.

Celal Yıldırım

Yahut: 'Onu kendi uydurdu' diyorlar öyle mi? Hayır, inanmıyorlar.

Diyanet İşleri (eski)

Yahut «Onu kendisi uydurdu!» mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Diyanet Vakfi

Yoksa, 'Onu kendi uydurdu' mu diyorlar? Hayır, onlar inanmazlar.

Edip Yüksel

Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa «Onu kendisi uydurmakta» mı diyorlar? Hayır, kendileri inanmazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

Seyyid Kutub

Yoksa: "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar. Hayır; onlar inanmıyorlar.

Gültekin Onan

Yahud onu kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, onlar îman etmezler.

Hasan Basri Çantay

Yoksa: 'Onu (Kur’ân’ı, kendisi) uydurdu!' mu diyorlar? Hayır! (Onlar) îmân etmezler.

Hayrat Neşriyat

Yoksa; onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

İbni Kesir

Yoksa onlar: "Bu (mesaj)ı kendisi uydurmuştur!" mu diyorlar? Hayır, tersine, onlar (gerçeği biliyor, ama) inanmak istemiyorlar!

Muhammed Esed

(33-34) Yoksa diyorlar mı ki: «Onu kendisi uydurdu?» Hayır. İmân etmezler. Haydi onun misli bir söz getiriversinler, eğer doğru sözlü kimseler oldu iseler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Ömer Öngüt

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar.

Şaban Piriş

Yahut Kur’ân’ı "kendi uydurdu" mu diyorlar? Hayır! Onlar bu iddialarında samimî değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da onun için bu kabîl sözler sarf ediyorlar.

Suat Yıldırım

Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

Süleyman Ateş

Yoksa: «Onu kendisi uydurup söyledi» mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar.

Tefhim-ul Kuran

Yahut 'Onu kendisi uydurdu' mu diyorlar? Doğrusu, buna onlar da inanmazlar.

Ümit Şimşek

Yoksa, "Onu uydurdu" mu diyorlar! Hayır, iman etmiyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa onlar, bu Kur'ân'ı kendisi uydurmuştur mu diyorlar. Hayır, aksine onlar gerçeği biliyor, ama inanmak istemiyorlar.

Abdullah Parlıyan

Yoksa, “onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? Hayır! Onlar inanmıyorlar.

Bayraktar Bayraklı

Ya da: “O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) inanmıyorlar.

Cemal Külünkoğlu

Yoksa, “Onu kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Kadri Çelik

Yahut, “Kur’ân’ı kendisi uyduruyor, (sonra da Allah’a mal ediyor)” mu diyorlar? Hayır, hayır! Onlar inanmak istemiyorlar.

Ali Ünal

Yoksa: “Onu kendisi uydurup düzüyor.” mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar.

Harun Yıldırım

Ya yoksa onlar, "Kendi söylediğini Allah'a isnat etti" mi diyorlar? Ama yoo! (Dediklerine) kendileri de inanmıyorlar.

Mustafa İslamoğlu

Yoksa “onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

Sadık Türkmen

Yoksa onlar “Onu (kitabı) kendisi söyleyip uyduruyor” mu? diyorlar. Hayır, onlar elçiye inanmıyorlar.

İlyas Yorulmaz

Yahut: “Onu kendisi uydurup söyledi.” mi diyorlar? Hayır, onlar îmân etmezler.

İmam İskender Ali Mihr